Close

Smt. Kavita Gaikwad

Tahsil Office, Ghansavangi

Email : tahghan[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar Ghansavangi
Phone : 02483-231021