बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत बहूद्देशिय पुरुष कर्मचारी यांची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जालना जिल्हातील ग्रामीण रुग्णालय घनसावंगी येथील आयसीटीसी केंद्रातील समुपदेशक पदाच्या जाहिराती बाबत जाहिर सुचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

वज्राघात – काय करावेव काय करु नये

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

सन २०२३ च्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडुन पुरस्कार देण्यासाठी स्पर्धा आयोजित करण्याबाबत  

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

पीक कर्ज मागणी नोंदणीसाठी संकेतस्थळ

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा आरोग्य अभियानाच्या एन व्ही एच सी पी कार्यक्रमांतर्गत पिअर एज्युकेटर कंत्राटी तत्वावर भरतीची जाहिरात.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा आरोग्य अभियानाच्या आरबीएसके कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी महिला व औषध निर्माण अधिकारी साठी भरतीची जाहिरात.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

बाह्य यंत्रणेकडून ग्रंथालयातील ग्रंथांची संगणकात नोंद करणेसाठी जाहिर निविदा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोतवाल भरती २०२३ पात्र/अपात्र उमेदवार यादी तालुका परतुर – शुद्धिपत्रक

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोतवाल भरती २०२३ पात्र/अपात्र उमेदवार यादी तालुका घनसावंगी

तपशील पहा