बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

राष्‍ट्रीय आरोग्‍यअभियान, जालना अंतर्गत कंत्राटी लेखापाल, रेकॉर्ड किपर, केस रजिस्‍ट्री असीस्‍टंड या पदांसाठी पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कुणबी नोंदी आढळलेले महसुल अभिलेख

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

तलाठी पदभरती २०२३ सुधारित जेष्‍ठता यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

सुविधा व्यवस्थापक – इ-एचआमआयएस अंमलबजावणी अभियंता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जालना जिल्हा – पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र जालना जिल्हा अंतर्गत ARMS लेखापरीक्षण/ संवैधानिक लेखापरिक्षण साठी सन २०२३-२४ व २०२४-२५…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

वज्राघात – काय करावेव काय करु नये

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

पीक कर्ज मागणी नोंदणीसाठी संकेतस्थळ

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा कावीळ नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत पियर एज्युकेटर पदभरतीची जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

आकांक्षित तालुका कार्यक्रमांतर्गत जालना जिल्ह्यातील बदनापूर आणि परतूर या दोन तालुक्यांतील “आकांक्षीत तालुका फेलो” या पदाच्या मुलाखतीस उपस्थित राहणेबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक

तपशील पहा