बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

समुदाय आरोग्य अधिकारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि.प.जालना यासाठी समुपदेशन प्रशिक्षण केंद्र वाटप अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी फेरी-१ आणि निवडलेल्या…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

समुदाय आरोग्य अधिकारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि.प.जालना या कंत्राटी पदाकरिंता सामाजिक आरक्षण व प्रवेश परीक्षेतील गुणवत्ते नुसार जाहिराती नुसार(१२) रिक्त…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

वज्राघात – काय करावेव काय करु नये

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

रोजगार हमी योजना(रो. ह. यो.) विभागाकरीता भाडेतत्वावर वाहन उपलब्ध करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

पीक कर्ज मागणी नोंदणीसाठी संकेतस्थळ

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

वर्ष २०२२-२३ वाळु लिलावाकरिता इ-निविदा व इ-लिलाव रद्द झाले बाबत सुचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जालना जिल्‍हात खाजगी टॅंकरव्दारे पिण्‍याचे पाणी  पुरवठा करणे साठी ई-निविदा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कौटुंबिक हिंसाचारा पासुन महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत संरक्षण अधिकारी यांची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा येथील निरुपयोगी भांडार साहित्य/वस्तु विक्री करणे बाबत जाहिर निविदा सुचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण जालना अंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे ऑनलाईन पद्धतिने तयार करणेकरिता वेबपोर्टल तयार करणेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

तपशील पहा