बंद

महाविद्यालय

राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी महाविद्यालय

Old Jalna Jalna

ईमेल : rmigjalna[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02482-223118
वेबसाइट दुवा : http://rmigjalna.org

शासकीय तंत्रनिकेतन अंबड

म्हाडा कॉलोनी, पाचोड रोड अम्बड जिल्हा जालना 431204

ईमेल : principal[dot]gpambad[at]dtemaharashtra[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02483-220010
वेबसाइट दुवा : http://gpambad.ac.in/

शासकीय तंत्रनिकेतन, जालना.

नागेवाडी, औरंगाबाद जालना रोड, जालना - 431203. महाराष्ट्र (भारत)

ईमेल : admin[at]gpjalna[dot]ac[dot]in
दूरध्वनी : 02482-282323
वेबसाइट दुवा : http://gpjalna.ac.in/

श्रीमती दानकुंवर महिला महाविद्यालय

गणपती नेत्रालय च्या बाजुला देवलगाव राजा रोड जालना

ईमेल : dmmjalna[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02482-233262
वेबसाइट दुवा : http://www.dankunwarcollegejalna.com/