बंद

महाविद्यालय

एम एस एस लॉ कॉलेज

पाण्याच्या टाकीजवळ इंदेवाडी अंबड रोड जालना 431203

ईमेल : msslawcollegejalna[at]yahoo[dot]com
दूरध्वनी : 02482-223255
वेबसाइट दुवा : http://www.msslawcollegejalna.org/

कृषी महाविद्यालय खरपुडी

भाटेपुरीरोड खरपुडी जालना - 431 203

ईमेल : coak_2008[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02482-2327745
वेबसाइट दुवा : https://coak.page.tl/Home.htm

जालना एज्युकेशन सोसायटीचे इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी, जालना

जे. ई .एस. कोलेज, कॅम्पस, दुर्गमाता रोड, जालना - 431203

ईमेल : Jespharma_jln[at]Sancharnet[dot]in
दूरध्वनी : 02482-236214
वेबसाइट दुवा : http://www.jespharmajalna.com

बद्रिनारायण बारवाले महाविद्यालय

बजाज नगर, स्टेट बॅन्क ऑफ हैदराबाद जवळ औरंगाबाद रोड, जालना ४३१२०३

दूरध्वनी : 02482-221561
वेबसाइट दुवा : http://bbmj.in/
Pincode: 431203

दिशानिर्देश

मत्स्योदरी शिक्षण संस्था अभियांत्रिकी महाविद्यालय

मत्स्योदरी शिक्षण संस्था, अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगेवाडी, औरंगाबाद जालना रोड, जालना - 431203. महाराष्ट्र (भारत)

ईमेल : msscetjalna[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02482-262216
वेबसाइट दुवा : http://www.msscetjalna.org/index.html

मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेचे अध्यापक महाविद्यालय

पाण्याच्या टाकी जवळ इंदेवाडी अंबड रोड जालना -431203

दूरध्वनी : 02482-225710

मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेचे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय

मोतीबाग, रेल्वे उड्डाण पुलाजवळ जालना - 431203

ईमेल : mssjln[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02482-225332
वेबसाइट दुवा : http://www.mssacsjalna.com

मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेचे कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय अंबड

मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेचे कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय अंबड

ईमेल : mssambad[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02483-220044
वेबसाइट दुवा : http://www.mssambad.co.in/

रामचंद्र सांस्कृतिक क्रीडा मंडळाचे श्री आर डी भक्त पॉलिटेक्निक कॉलेज

सर्व्हे क्र. 76/01 दरेगाव जालना - 431203

ईमेल : srdbpoly_jalna[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02482-223195