बंद

जमीन संपादनाची अधिसुचना

जमीन संपादनाची अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
खडकपुर्णा प्रकल्प देऊळगावराजा साठी मौ. आळंद ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील संपादी जमिनीबाबत तपशिल

खडकपुर्णा प्रकल्प देऊळगावराजा साठी मौ. आळंद ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील संपादी जमिनीबाबत तपशिल

03/03/2023 15/03/2023 पहा (1 MB)
खडकपुर्णा प्रकल्प देऊळगावराजा साठी मौ. नळनिहिरा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील संपादी जमिनीबाबत तपशिल

खडकपुर्णा प्रकल्प देऊळगावराजा साठी मौ. नळनिहिरा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील संपादी जमिनीबाबत तपशिल

03/03/2023 15/03/2023 पहा (1 MB)
परतुर विभाग भूसंपादन प्रपत्र ५ अ खालील प्रलंबीत प्रकरणांची माहिती

परतुर विभाग भूसंपादन प्रपत्र ५ अ खालील प्रलंबीत प्रकरणांची माहिती

28/02/2023 15/03/2023 पहा (116 KB)
परतुर विभाग भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम १८ खालील प्रलंबीत प्रकरणांची माहिती

परतुर विभाग भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम १८ खालील प्रलंबीत प्रकरणांची माहिती

28/02/2023 15/03/2023 पहा (65 KB)
संग्रहित