बंद

शाळा

अनिल जिंदल वर्ल्ड स्कूल

निधोना रोड, जालना ४३१२०३

ईमेल : principalajws[dot]cbse[at]gmail[dot]com
वेबसाइट दुवा : http://aniljindalworldschool.com
श्रेणी / प्रकार: सी बी एस ई शाळा

उर्दु हायस्कुल, जालना

कचेरी रोड,जालना

ईमेल : uhsandujcjalna[at]gmail[dot]com
श्रेणी / प्रकार: उर्दु शाळा

गोल्डन ज्युबली स्कूल

गोल्डन ज्युबली स्कूल, संतोषी माता मंदिराजवळ जालना- 431203.

ईमेल : gjsjalna[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02482-229898
श्रेणी / प्रकार: सी बी एस ई शाळा

जवाहर नवोदय विद्यालय – जेएनव्ही जालना

अंबा, परतुर- 431501 जि. जालना

ईमेल : principaljnvjalna[at]rediffmail[dot]com
श्रेणी / प्रकार: सी बी एस ई शाळा

जिल्हा परिषद प्रशाळा

रेल्वे स्टेशन रोड जालना ४३१२०३

ईमेल : hmzphsboysjln[at]gmail[dot]com
श्रेणी / प्रकार: सरकारी शाळा

पोदार इंटरनॅशनल स्कूल

मधुबन हॉटेल मागे, शिवाजी पुतळा रामनगर रोड जालना ४३१२०३

ईमेल : principal[dot]jalna[at]podar[dot]org
वेबसाइट दुवा : http://www.podareducation.org/school/jalna/
श्रेणी / प्रकार: सी बी एस ई शाळा

माय रिच डॅड’स अकॅडमी

रोहण वाडी रोड चव्हाण नगर मंठा बायपास जालना ४३१२०३

ईमेल : mrda[dot]trust[at]yahoo[dot]in
वेबसाइट दुवा : http://www.mrda.co.in/
श्रेणी / प्रकार: आय सी एस ई

श्री म स्था जैन विद्यालय

शिवाजी पुतळा जालना ४३१२०३

श्री सरस्वती भुवन माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विद्यालय

कचेरी रोड, जालना

Pincode: 431203

दिशानिर्देश