बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जालना जिल्‍हात नागरी व ग्रामीण भागात पिण्‍याचे पाणी टॅंकरने पुरवठा करणे साठी ई-निविदा

जालना जिल्‍हात नागरी व ग्रामीण भागात पिण्‍याचे पाणी टॅंकरने पुरवठा करणे साठी ई-निविदा

26/12/2023 15/01/2024 पहा (2 MB)
बाह्य यंत्रणेकडून ग्रंथालयातील ग्रंथांची संगणकात नोंद करणेसाठी जाहीर निविदा

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, जालना व डिजिटल उपकेंद्र, घनसावंगी येथील कार्यालयातील ग्रंथांची विहीत नमुन्यातील MS Excel Sheet मध्ये नोंद करणेसाठी पुरवठादार व्यक्ती/संस्थाकडून दरपत्रक मागविणेबाबत.

03/01/2024 10/01/2024 पहा (109 KB)
मौ. रांजणी व वझर सरकटे रेती डेपो ई-निविदा तीसरी वेळ

मौ. रांजणी व वझर सरकटे रेती डेपो ई-निविदा तीसरी वेळ

19/12/2023 02/01/2024 पहा (8 MB)
जालना जिल्‍हा रेती डेपो ई-निवीदा अधिसुचना – शुद्धिपत्रक मुदतवाढ

जालना जिल्‍हा रेती डेपो ई-निवीदा अधिसुचना – शुद्धिपत्रक मुदतवाढ

27/12/2023 02/01/2024 पहा (897 KB)
मौ. रांजणी व वझर सरकटे रेती डेपो ई-निविदा दुसरी वेळ

मौ. रांजणी व वझर सरकटे रेती डेपो ई-निविदा दुसरी वेळ

08/12/2023 15/12/2023 पहा (8 MB)
जालना जिल्‍हा रेती डेपो ई-निवीदा अधिसुचना प्रसिध्‍द करणे बाबत

जालना जिल्‍हा रेती डेपो ई-निवीदा अधिसुचना प्रसिध्‍द करणे बाबत

07/11/2023 06/12/2023 पहा (9 MB)
जालना जिल्‍हा रेती डेपो ई-निवीदा अधिसुचना – शुद्धिपत्रक

जालना जिल्‍हा रेती डेपो ई-निवीदा अधिसुचना – शुद्धिपत्रक

10/11/2023 06/12/2023 पहा (341 KB)
जालना जिल्‍हा रेती डेपो ई-निवीदा अधिसुचना – शुद्धिपत्रक मुदतवाढ

जालना जिल्‍हा रेती डेपो ई-निवीदा अधिसुचना – शुद्धिपत्रक मुदतवाढ

24/11/2023 06/12/2023 पहा (394 KB)
जालना जिल्ह्यातील विधानसभा मतदार संघाच्या मतदार याद्यांची, बी.एल.ओ. रजिष्टर, मतदारांच्या दुबार नोटीसा व याद्या, मतदार चिठ्ठी, अल्फाबेटीकल मतदारांची यादी व इतर साहित्य PDF CD वरुन छपाई (Printing) करीता ई-निविदा अर्ज सादर करणे बाबत

जालना जिल्ह्यातील विधानसभा मतदार संघाच्या मतदार याद्यांची, बी.एल.ओ. रजिष्टर, मतदारांच्या दुबार नोटीसा व याद्या, मतदार चिठ्ठी, अल्फाबेटीकल मतदारांची यादी व इतर साहित्य PDF CD वरुन छपाई (Printing) करीता ई-निविदा अर्ज सादर करणे बाबत

22/09/2023 07/10/2023 पहा (5 MB)
बाह्य यंत्रणेकडून ग्रंथालयातील ग्रंथांची संगणकात नोंद करणेसाठी जाहिर निविदा

बाह्य यंत्रणेकडून ग्रंथालयातील ग्रंथांची संगणकात नोंद करणेसाठी जाहिर निविदा

01/09/2023 14/09/2023 पहा (2 MB)