बंद

जमीन संपादनाची अधिसुचना

जमीन संपादनाची अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौ. कुंभारझरी ता. जाफ्राबद  खडकपूर्णा प्रकल्प बुडीत क्षेत्र भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना ११(१) ची अधिसुचना

मौ. कुंभारझरी ता. जाफ्राबद  खडकपूर्णा प्रकल्प बुडीत क्षेत्र भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना ११(१) ची अधिसुचना

18/01/2024 01/02/2024 पहा (1 MB)
परतुर येथील क्रीडा संकुलाकरिता जमीन संपादनासाठी जाहीर नोटीस

परतुर येथील क्रीडा संकुलाकरिता जमीन संपादनासाठी जाहीर नोटीस

12/01/2024 26/01/2024 पहा (771 KB)
मौ. गोषेगाव ता. भोकरदन येथील पाझर तलाव क्र. १२  भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

मौ. गोषेगाव ता. भोकरदन येथील पाझर तलाव क्र. १२  भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

05/01/2024 12/01/2024 पहा (1 MB)
मौ. सिरसगाव मंडप ता. भोकरदन येथील पाझर तलाव क्र. १४ भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

मौ. सिरसगाव मंडप ता. भोकरदन येथील पाझर तलाव क्र. १४ भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

05/01/2024 12/01/2024 पहा (1 MB)
मौ. गोषेगाव ता. भोकरदन येथील पाझर तलाव क्र. ११  भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

मौ. गोषेगाव ता. भोकरदन येथील पाझर तलाव क्र. ११  भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

15/12/2023 22/12/2023 पहा (2 MB)
मौ. सावरखेडा गोंधन ता. जाफ्राबाद येथील सोनखेडा साठवन तलाव भुसंपादन प्रकरणामध्ये भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

मौ. सावरखेडा गोंधन ता. जाफ्राबाद येथील सोनखेडा साठवन तलाव भुसंपादन प्रकरणामध्ये भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

15/12/2023 22/12/2023 पहा (2 MB)
मौ. नांजा ता. भोकरदन येथील पाझर तलाव क्र. २ भुसंपादन प्रकरणामध्ये एक वर्षाची मुदतवाढ मिळणे बाबत

मौ. नांजा ता. भोकरदन येथील पाझर तलाव क्र. २ भुसंपादन प्रकरणामध्ये एक वर्षाची मुदतवाढ मिळणे बाबत

07/12/2023 21/12/2023 पहा (675 KB)
मौ. अंबड ता. अंबड येथील पाझर तलाव क्र. ७ भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

मौ. अंबड ता. अंबड येथील पाझर तलाव क्र. ७ भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

12/12/2023 19/12/2023 पहा (1 MB)
मौ. पराडा ता. अंबड येथील पाझर तलाव क्र. १० भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

मौ. पराडा ता. अंबड येथील पाझर तलाव क्र. १० भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

12/12/2023 19/12/2023 पहा (1 MB)
मौ. दैठणा ता. घनसावंगी येथील पाझर तलाव क्र. ७ भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

मौ. दैठणा ता. घनसावंगी येथील पाझर तलाव क्र. ७ भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना १९(१) ची अधिसुचना

12/12/2023 19/12/2023 पहा (1 MB)