बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
समुदाय आरोग्य अधिकारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि.प.जालना यासाठी समुपदेशन प्रशिक्षण केंद्र वाटप अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी फेरी-१ आणि निवडलेल्या उमेदवारांच्या संदर्भासाठी करारनामा (बाँड फोरमट ).

समुदाय आरोग्य अधिकारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जि.प.जालना यासाठी समुपदेशन प्रशिक्षण केंद्र वाटप अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी फेरी-१ आणि निवडलेल्या उमेदवारांच्या संदर्भासाठी करारनामा (बाँड फोरमट ).

10/03/2023 14/03/2023 पहा (579 KB)
संग्रहित