बंद

जिल्हा परिषद आस्थापने वरील अनुकंपा तत्वावर नोकरीसाठी प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची दि ३० डिसेंबर २०२२ रोजीची प्रतीक्षा सूची 

जिल्हा परिषद आस्थापने वरील अनुकंपा तत्वावर नोकरीसाठी प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची दि ३० डिसेंबर २०२२ रोजीची प्रतीक्षा सूची 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा परिषद आस्थापने वरील अनुकंपा तत्वावर नोकरीसाठी प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची दि ३० डिसेंबर २०२२ रोजीची प्रतीक्षा सूची 

जिल्हा परिषद आस्थापने वरील अनुकंपा तत्वावर नोकरीसाठी प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची दि ३० डिसेंबर २०२२ रोजीची प्रतीक्षा सूची

03/01/2023 31/03/2023 पहा (6 MB)