बंद

जालना जिल्ह्यातील 2021-22 या वर्षाच्या वाळू घाटाच्या लिलाव करावयाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त ई-निविदा आणि ई-लिलाव( चतुर्थ फेरी) करण्याच्या जाहिराती बाबत

जालना जिल्ह्यातील 2021-22 या वर्षाच्या वाळू घाटाच्या लिलाव करावयाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त ई-निविदा आणि ई-लिलाव( चतुर्थ फेरी) करण्याच्या जाहिराती बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जालना जिल्ह्यातील 2021-22 या वर्षाच्या वाळू घाटाच्या लिलाव करावयाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त ई-निविदा आणि ई-लिलाव( चतुर्थ फेरी) करण्याच्या जाहिराती बाबत

जालना जिल्ह्यातील 2021-22 या वर्षाच्या वाळू घाटाच्या लिलाव करावयाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त ई-निविदा आणि ई-लिलाव( चतुर्थ फेरी) करण्याच्या जाहिराती बाबत

22/03/2022 29/03/2022 पहा (10 MB)