बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
रोजगार हमी योजना(रो. ह. यो.) विभागाकरीता भाडेतत्वावर वाहन उपलब्ध करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

रोजगार हमी योजना(रो. ह. यो.) विभागाकरीता भाडेतत्वावर वाहन उपलब्ध करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

09/03/2023 20/03/2023 पहा (217 KB)
वर्ष २०२२-२३ वाळु लिलावाकरिता इ-निविदा व इ-लिलाव रद्द झाले बाबत सुचना

वर्ष २०२२-२३ वाळु लिलावाकरिता इ-निविदा व इ-लिलाव रद्द झाले बाबत सुचना

25/02/2023 04/03/2023 पहा (78 KB)
वर्ष २०२२-२३ वाळु लिलावाकरिता इ-निविदा व इ-लिलाव.

वर्ष २०२२-२३ वाळु लिलावाकरिता इ-निविदा व इ-लिलाव.

17/02/2023 03/03/2023 पहा (6 MB)
जालना जिल्‍हात खाजगी टॅंकरव्दारे पिण्‍याचे पाणी  पुरवठा करणे साठी ई-निविदा

जालना जिल्‍हात खाजगी टॅंकरव्दारे पिण्‍याचे पाणी  पुरवठा करणे साठी ई-निविदा

15/02/2023 28/02/2023 पहा (1 MB)
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा येथील निरुपयोगी भांडार साहित्य/वस्तु विक्री करणे बाबत जाहिर निविदा सुचना

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा येथील निरुपयोगी भांडार साहित्य/वस्तु विक्री करणे बाबत जाहिर निविदा सुचना

10/02/2023 23/02/2023 पहा (2 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण जालना अंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे ऑनलाईन पद्धतिने तयार करणेकरिता वेबपोर्टल तयार करणेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण जालना अंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे ऑनलाईन पद्धतिने तयार करणेकरिता वेबपोर्टल तयार करणेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

07/02/2023 14/02/2023 पहा (812 KB)
गौण खनिपट्टे लिलावाकरिता इ-निविदा व इ-लिलाव – सहावी फेरी

गौण खनिपट्टे लिलावाकरिता इ-निविदा व इ-लिलाव – सहावी फेरी

30/12/2022 13/01/2023 पहा (3 MB)
खनिकर्म विभागाच्या जप्त केलेल्या वाहनांच्या ई-लिलावाची जाहीर सूचना

खनिकर्म विभागाच्या जप्त केलेल्या वाहनांच्या ई-लिलावाची जाहीर सूचना

02/01/2023 13/01/2023 पहा (920 KB)
गौण खनिपट्टे लिलावाकरिता इ-निविदा व इ-लिलाव – पाचवी फेरी

गौण खनिपट्टे लिलावाकरिता इ-निविदा व इ-लिलाव – पाचवी फेरी

16/11/2022 30/11/2022 पहा (3 MB)
गौण खनिपट्टे लिलावाकरिता इ-निविदा व इ-लिलाव – चौथी फेरी

गौण खनिपट्टे लिलावाकरिता इ-निविदा व इ-लिलाव – चौथी फेरी

27/10/2022 11/11/2022 पहा (4 MB)