बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जाहीर सूचना – नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2022 आरक्षण सोडत

जाहीर सूचना – नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2022 आरक्षण सोडत

10/06/2022 21/06/2022 पहा (925 KB)
जाहीर सूचना – नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2022 (आरक्षित व सोडत प्रसिद्धी)

जाहीर सूचना – नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2022 (आरक्षित व सोडत प्रसिद्धी)

15/06/2022 21/06/2022 पहा (318 KB)
जिल्हा परिषद प्रारुप प्रभाग रचना

जिल्हा परिषद प्रारुप प्रभाग रचना

02/06/2022 08/06/2022 पहा (5 MB)
जिल्हा परिषद / पंचायत समिती (प्रारुप प्रभाग रचनेसाठी आक्षेप आणि सूचना)
जिल्हा परिषद / पंचायत समिती (प्रारुप प्रभाग रचनेसाठी आक्षेप आणि सूचना)
02/06/2022 08/06/2022 पहा (532 KB)
नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुक २०२२ जाहिर सुचना (प्रारुप प्रभाग रचना करिता हरकती व सुचना मागविने)

नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुक २०२२ जाहिर सुचना (प्रारुप प्रभाग रचना करिता हरकती व सुचना मागविने)

10/05/2022 23/05/2022 पहा (339 KB)
अनुकंपा तत्वावर गट- क तलाठी संवर्गासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रतिक्षा सुचितील उमेदवारांचे कागदपत्रे तपासणी करणे बाबत

अनुकंपा तत्वावर गट- क तलाठी संवर्गासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रतिक्षा सुचितील उमेदवारांचे कागदपत्रे तपासणी करणे बाबत

24/03/2022 04/04/2022 पहा (1 MB)
जालना जिल्ह्याचा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (गौणखनिज) २०२१-२२

जालना जिल्ह्याचा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (गौणखनिज) २०२१-२२

22/02/2022 23/03/2022 पहा (6 MB)
नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुक २०२२ जाहिर सुचना (प्रारुप प्रभाग रचना करिता हरकती व सुचना मागविने)

नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुक २०२२ जाहिर सुचना (प्रारुप प्रभाग रचना करिता हरकती व सुचना मागविने)

10/03/2022 22/03/2022 पहा (716 KB)
धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासन मान्य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासन मान्य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना

16/02/2022 18/02/2022 पहा (2 MB)
स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार योजना प्रवेशिका

स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार माहितीपत्रक व प्रवेशिका

04/01/2022 31/01/2022 पहा (1 MB)