घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अल्पसंख्यांक वसतिगृह व्यवस्ठापनासाठी अधिक्ष, लिपीक कंत्राटी पदासाठी पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी प्रसिध्द करणेबाबत

अल्पसंख्यांक वसतिगृह व्यवस्ठापनासाठी अधिक्ष, लिपीक कंत्राटी पदासाठी पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

सुचना : पात्र उमेदवारासाठी मुलाखती 11-09-2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आहेत.

09/09/2019 11/09/2019 पहा (1 MB)
विधी अधिकारी पदासाठी तात्पुरती निवड यादी

विधी अधिकारी पदासाठी तात्पुरती निवड यादी

30/07/2019 10/08/2019 पहा (532 KB)
कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील कंत्राटी कर्मचा-यांच्या लेखी परिक्षेचा निकाल

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील कंत्राटी कर्मचा-यांच्या लेखी परिक्षेचा निकाल

29/07/2019 10/08/2019 पहा (189 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जालना सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पात्र/अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जालना सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पात्र/अपात्र यादी.

31/07/2019 07/08/2019 पहा (845 KB)
केजीबीव्ही कंत्राटी कर्मचारी भरतीचे अनुषंगाने लेखी परिक्षेबाबत सुचना पत्र

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील (केजीबीव्ही) पदांच्या भरतीचे अनुषंगाने लेखी परिक्षेबाबत सुचना पत्र

24/07/2019 28/07/2019 पहा (69 KB)
कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील पदांच्या भरतीची  पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील पदांच्या भरतीची  पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

20/07/2019 28/07/2019 पहा (345 KB)
कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील रिक्त असणा-या कंत्राटी शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या रिक्त पदांच्या भरतीची सर्वसाधारन यादी

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील रिक्त असणा-या कंत्राटी शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या रिक्त पदांच्या भरतीची सर्वसाधारन यादी

11/07/2019 17/07/2019 पहा (244 KB)
विधी अधिकारी पदासाठी पात्र उमेदवारांची मुलाखत

विधी अधिकारी पदासाठी पात्र उमेदवारांची मुलाखत

03/07/2019 08/07/2019 पहा (380 KB)
जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षा सुची

जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षा सुची

19/06/2019 03/07/2019 पहा (434 KB)
विधी अधिकारी पदासाठी पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

विधी अधिकारी पदासाठी पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

06/06/2019 12/06/2019 पहा (493 KB)