बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्‍य कुटुंब लाभार्थी योजनेेेचेे माहे जुलै-२०२१ चे गहु नियतन(ग्रामिण) 05/07/2021 पहा (1 MB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्‍य कुटुंब लाभार्थी योजनेेेचेे माहे ऑगस्ट-२०२१ चे गहु नियतन(शहरी) 05/07/2021 पहा (842 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्‍य कुटुंब लाभार्थी योजनेेेचेे माहे ऑगस्ट-२०२१ चे गहु नियतन(ग्रामिण) 05/07/2021 पहा (926 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे ऑगस्ट-२०२० चे गहु नियतन(शहरी) 05/07/2021 पहा (871 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे ऑगस्ट-२०२० चे गहु नियतन(ग्रामिण) 05/07/2021 पहा (936 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे जुलै-२०२० चे गहु नियतन(शहरी) 05/07/2021 पहा (858 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे जुलै-२०२० चे गहु नियतन(ग्रामिण) 05/07/2021 पहा (938 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्‍य कुटुंब लाभार्थी योजनेेेचेे माहे जुलै-२०२१ चे गहु नियतन(शहरी) 05/07/2021 पहा (163 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय ए पी एल शीधापत्रिकाधारक शेतकरी अन्नधान्य नियतन माहे जुलै २०२१ 18/06/2021 पहा (1 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) माहे जुलै २०२१ 11/06/2021 पहा (830 KB)