बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत माहे सप्टेंबर २०२१ ते नोव्हेंबर २०२१ करिता देण्यात आलेल्या नियतना बाबत 11/11/2021 पहा (2 MB)
सुधारित – प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्‍य कुटुंब लाभार्थी योजनेेेचेे माहे नोव्हेम्बर-२०२१ चे गहु नियतन(बदनापुर) 27/10/2021 पहा (479 KB)
जाफ्राबाद तहसील अन्नधान्य नियतन माहे नोव्हेम्बर २०२१ 27/10/2021 पहा (2 MB)
जाफ्राबाद तहसील अन्नधान्य नियतन माहे ऑक्टोबर २०२१ 27/10/2021 पहा (2 MB)
जाफ्राबाद तहसील प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अन्नधान्य नियतन माहे ऑक्टोबर २०२१ 27/10/2021 पहा (2 MB)
मंठा तालुका अन्नधान्य नियतन माहे ऑक्टोबर २०२१ 26/10/2021 पहा (3 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय ए पी एल शीधापत्रिकाधारक शेतकरी अन्नधान्य नियतन माहे नोव्हेम्बर – २०२१ 21/10/2021 पहा (1 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु नियतन(शहरी) माहे नोव्हेम्बर – २०२१ 21/10/2021 पहा (257 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु नियतन(ग्रामिण) माहे नोव्हेम्बर – २०२१ 21/10/2021 पहा (257 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु नियतन(शहरी) माहे नोव्हेम्बर २०२१ 21/10/2021 पहा (1,007 KB)