दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
घनसावंगी अन्नधान्य नियतन मे 2018 23/04/2018 डाउनलोड(514 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसीन नियतन मे 2018 05/05/2018 डाउनलोड(554 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी अन्नधान्य नियतन एप्रिल २०१८ 10/04/2018 डाउनलोड(4 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी अन्नधान्य नियतन मे २०१८ 03/04/2018 डाउनलोड(606 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी अन्नधान्य नियतन मे २०१८ 05/05/2018 डाउनलोड(394 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसीन नियतन मे 2018 11/05/2018 डाउनलोड(554 KB)
नागरीकांची सनद 13/03/2018 डाउनलोड(465 KB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समीक्षा 13/03/2018 डाउनलोड(9 MB)
जनगणना 13/03/2018 डाउनलोड(52 KB)
घनसावंगी केरोसीन नियतन मे 2018 14/05/2018 डाउनलोड(556 KB)