बंद

छायाचित्र दालन

 • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने मध्ये उत्कृष्टतेचा पुरस्कार

  पी एम एफ बी वाई

  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने मध्ये उत्कृष्टतेचा पुरस्कार

 • डिजीटल ईंडिया वीक पुरस्कार

  डिजिटल इंडिया वीक

  "डिजीटल इंडिया वीक" पुरस्कार

 • मा. पालक्मंत्री श्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते ७/१२ वेंडिंग किऑस्क चे लोकार्पन

  7/12 व्हेंडिंग कियॉस्कचे उद्घाटन

  मा. पालक्मंत्री श्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते ७/१२ वेंडिंग किऑस्क चे लोकार्पन

 • मा. पालक्मंत्री श्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते ७/१२ वेंडिंग किऑस्क चे लोकार्पन

  7/12 व्हेंडिंग कियॉस्कचे उद्घाटन

  मा. पालक्मंत्री श्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते ७/१२ वेंडिंग किऑस्क चे लोकार्पन

 • डिजिटल इंडिया व्हॅन 2

  डिजीटल इंडिया वॅन

  डिजीटल क्रांती विषयी जनतेमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने मा. जिल्हाधिकारी श्री शिवाजी जोंधळे यांच्या हस्ते “डिजीटल इंडिया वॅन-मीळाली माझ्या प्रगतीला गती” या उपक्रमाची सुरुवात

 • डिजीटल क्रांती विषयी जनतेमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने मा. जिल्हाधिकारी श्री शिवाजी जोंधळे यांच्या हस्ते “डिजीटल इंडिया वॅन-मीळाली माझ्या प्रगतीला गती” या उपक्रमाची सुरुवात

  डिजीटल इंडिया वॅन

  डिजीटल क्रांती विषयी जनतेमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने मा. जिल्हाधिकारी श्री शिवाजी जोंधळे यांच्या हस्ते “डिजीटल इंडिया वॅन-मीळाली माझ्या प्रगतीला गती” या उपक्रमाची सुरुवात

 • एड्स विरोधी रॅली

  एड्स विरोधी रॅली

  एड्स विरोधी रॅली

 • एड्स विरोधी रॅली 1

  एड्स विरोधी रॅली

  एड्स विरोधी रॅली

 • स्वच्छता अभियान1

  स्वच्छता अभियान

  स्वच्छता अभियान

 • स्वच्छता अभियान

  स्वच्छता अभियान

  स्वच्छता अभियान

 • मा. श्री नितीनजी गडकरी यांच्या हस्ते"ड्राय पोर्ट" चे भुमीपुजन 1

  मा. श्री नितीनजी गडकरी यांच्या हस्ते"ड्राय पोर्ट" चे भुमीपुजन

  मा. श्री नितीनजी गडकरी यांच्या हस्ते"ड्राय पोर्ट" चे भुमीपुजन

 • मा. श्री नितीनजी गडकरी यांच्या हस्ते"ड्राय पोर्ट" चे भुमीपुजन 1

  मा. श्री नितीनजी गडकरी यांच्या हस्ते"ड्राय पोर्ट" चे भुमीपुजन

  मा. श्री नितीनजी गडकरी यांच्या हस्ते"ड्राय पोर्ट" चे भुमीपुजन

 • अवयव दान जागृती रॅली 1

  अवयव दान जागृती रॅली

  अवयव दान जागृती रॅली

 • अवयव दान जागृती रॅली

  अवयव दान जागृती रॅली

  अवयव दान जागृती रॅली

 • शेततळ्यामध्ये मत्स्यबीज सोडणे व शेतकरी मेळावा 1

  शेततळ्यामध्ये मत्स्यबीज सोडणे व शेतकरी मेळावा

  शेततळ्यामध्ये मत्स्यबीज सोडणे व शेतकरी मेळावा

 • शेततळ्यामध्ये मत्स्यबीज सोडणे व शेतकरी मेळावा 2

  शेततळ्यामध्ये मत्स्यबीज सोडणे व शेतकरी मेळावा

  शेततळ्यामध्ये मत्स्यबीज सोडणे व शेतकरी मेळावा

 • ट्रॅक्टर वाटप

  ट्रॅक्टर वाटप कार्यक्रम

  ट्रॅक्टर वाटप कार्यक्रम

 • जागतीक हात धुवा दिवस

  जागतीक हात धुवा दिवस

  जागतीक हात धुवा दिवस

 • मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन

  मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन

  मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन

 • संग्राम दिन

  मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन

  मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन

 • मा. औद्योगीक मंत्री यांची आढावा बैठक

  मा. औद्योगीक मंत्री यांची आढावा बैठक

  मा. औद्योगीक मंत्री यांची आढावा बैठक

 • डिजि धन कॅम्प

  कॅशलेस ट्रांजिक्शन चे प्रशिक्षण

  कॅशलेस व्यवहाराचे प्रशिक्षण