बंद

कोरोना व्हायरस (nCoV19)

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय – https://www.mohfw.gov.in/

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग – https://arogya.maharashtra.gov.in

जालना जिल्‍हा करोना विषाणू बाबत अलगीकरण कक्ष (Isolation ward) बाबत माहिती

डॉ.एम.के. राठोड, जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक, जालना  – ९४२२२१५७३०

डॉ.विवेक बाबुराव खतगावकर, जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी, जि.प. जालना ९७६४८६०४६८

प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांची यादी

राष्‍ट्रीय कॉल सेंटर संपर्क क्रमांक – ०११-२३९७८०४६

राज्‍यस्‍तरीय नियंत्रण कक्ष संपर्क क्रमांक – ०२० २६१२७३९४

टोल फ्री क्रमांक – 104

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय नियंत्रण कक्ष – ०२४८२ २२३१३२

नियंत्रण कक्ष हेल्पलाईन – १०७७