बंद

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

Filter Document category wise

फिल्टर

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
शीर्षक तारीख View / Download
घनसावंंगी केरोसिन नियतन माहे ऑक्टोंबर २०१८ 15/10/2018 पहा (680 KB)
घनसावंंगी तुरदाळ नियतन माहे नोव्हेंबर २०१८ 15/10/2018 पहा (439 KB)
घनसावंंगी साखर नियतन माहे नोव्हेंबर २०१८ 15/10/2018 पहा (1 MB)
घनसावंंगी अन्नधान्य नियतन माहे नोव्हेंबर २०१८ 12/10/2018 पहा (2 MB)
मंठा तुरदाळ नियतन माहे ऑक्टोंबर २०१८ 09/10/2018 पहा (244 KB)
मंठा केरोसिन नियतन माहे ऑक्टोंबर २०१८ 09/10/2018 पहा (285 KB)
मंठा साखर नियतन माहे ऑक्टोंबर २०१८ 09/10/2018 पहा (294 KB)
मंठा अन्नधान्य नियतन माहे ऑक्टोंंबर २०१८ 09/10/2018 पहा (409 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसिन नियतन माहे ऑक्टोबर २०१८ ६०% 08/10/2018 पहा (846 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी साखर नियतन माहे सप्टेम्बर २०१८ 25/09/2018 पहा (87 KB)