बंद

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

Filter Document category wise

फिल्टर

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु व तांदुळ नियतन(ग्रामिण) माहे फेब्रुवारी २०२४ 01/02/2024 पहा (2 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) माहे फेब्रुवारी २०२४ 01/02/2024 पहा (1,012 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु व तांदुळ नियतन(ग्रामिण) माहे फेब्रुवारी २०२४ 01/02/2024 पहा (155 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) माहे जानेवारी २०२४ 01/02/2024 पहा (1 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु व तांदुळ नियतन(ग्रामिण) माहे जानेवारी २०२४ 01/02/2024 पहा (1 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) माहे जानेवारी २०२४ 01/02/2024 पहा (1 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु व तांदुळ नियतन(ग्रामिण) माहे जानेवारी २०२४ 01/02/2024 पहा (1 MB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे नोव्हेम्बर २०२३ 30/10/2023 पहा (911 KB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे ऑक्टोम्बर २०२३ 30/10/2023 पहा (1 MB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे सप्टेम्बर २०२३ 30/10/2023 पहा (7 MB)