बंद

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

Filter Document category wise

फिल्टर

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
शीर्षक तारीख View / Download
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे ऑक्टोबर २०२२ 14/12/2022 पहा (5 MB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे सप्टेम्बर २०२२ 14/12/2022 पहा (6 MB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे ऑगस्ट २०२२ 14/12/2022 पहा (6 MB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे जुलाई २०२२ 14/12/2022 पहा (9 MB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्य कुटुम्ब अन्न योजनेेेचेे माहे डिसेम्बर-२०२२ चे गहु तांदुळ नियतन 18/11/2022 पहा (888 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे डिसेम्बर-२०२२ चे गहु व तांदुळ नियतन 18/11/2022 पहा (898 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) माहे डिसेम्बर २०२२ 16/11/2022 पहा (913 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु व तांदुळ नियतन(ग्रामिण) माहे डिसेम्बर २०२२ 16/11/2022 पहा (918 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) माहे डिसेम्बर २०२२ 16/11/2022 पहा (896 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु व तांदुळ नियतन(ग्रामिण) माहे डिसेम्बर २०२२ 16/11/2022 पहा (895 KB)