बंद

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

Filter Document category wise

फिल्टर

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
शीर्षक तारीख View / Download
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे नोव्हेम्बर २०२३ 30/10/2023 पहा (911 KB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे ऑक्टोम्बर २०२३ 30/10/2023 पहा (1 MB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे सप्टेम्बर २०२३ 30/10/2023 पहा (7 MB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे ऑगस्ट २०२३ 30/10/2023 पहा (7 MB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे जुलै २०२३ 30/10/2023 पहा (322 KB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे जुन २०२३ 30/10/2023 पहा (4 MB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे मे २०२३ 30/10/2023 पहा (423 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) माहे जुन २०२३ 15/05/2023 पहा (852 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु व तांदुळ नियतन(ग्रामिण) माहे जुन २०२३ 15/05/2023 पहा (892 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) माहे जुन २०२३ 15/05/2023 पहा (849 KB)