बंद

सांख्यिकीय अहवाल

Filter Document category wise

फिल्टर

सांख्यिकीय अहवाल
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समीक्षा २०२२ 09/09/2022 पहा (5 MB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समीक्षा २०२१ 17/02/2022 पहा (8 MB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समीक्षा २०२० 17/02/2022 पहा (8 MB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समीक्षा २०१९ 17/02/2022 पहा (4 MB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समीक्षा २०१८ 10/01/2020 पहा (9 MB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समीक्षा २०१७ 13/03/2018 पहा (9 MB)