बंद

जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय

विभागाचे नाव : जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, नियोजन विभाग, जालना.

विभागाचा पत्ता : जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 2 रा मजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, जालना.

कार्यालयीन दूरध्वनी : 02482 – 225150.

ईमेल आयडी : dsodes.jalna[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

विभाग प्रमुखाचे नाव व पदनाम : श्री सु. ज. पाटील, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जालना

मंजूर पदेची संख्या (भरलेले आणि रिक्त) : मंजूर: -12, भरलेले: 8, रिक्त: 4

विभाग योजना (केंद्र, राज्य, स्थानिक, इतर): नाही

आर्थिक आणि भौतिक बाह्यरेखा (केंद्रीय, राज्य, स्थानिक, इतर):

यशः काहीही नाही

अभिनव: काहीही नाही

योजना अंमलात आणण्यासंबंधी मूलभूत अधिनियम व नियम: सांख्यिकी अधिनियम 2008

आरटीआय प्रकटीकरण : होय

विभागाचे संकेत स्थळ:  www.mahades.maharashtra.gov.in