बंद

जिल्हा परीषद

जिल्‍हयातील ग्रामीण भागाच्‍या विकासामध्‍ये जिल्‍हा परिषद प्रशासनाची महत्‍वाची भूमीका आहे. ग्रामीण जनतेसाठी जिल्‍हा परिषदेमार्फत शिक्षण, आरोग्‍य, पाणी, रस्‍ते, कृषी विषयक सेवा राबविल्‍या जातात. जिल्‍हा परिषदमध्‍ये ग्रामीण भागामधून लोकप्रतिनीधी निवडले जातात व जिल्‍हा परिष्‍ाद प्रशासनाच्‍या सहायाने सर्व कामकाज ते पार पाडतात. जालना जिल्‍हा परिषदेमध्‍ये 8 पंचायत समिती असून 782 ग्रामपंचायत आहेत.

कार्यालयाचे संंकेतस्थळ : https://zpjalna.com/