बंद

ध्वनिचित्रफीत दालन

जालना जिल्ह्यातुन बाहेर जाऊ इच्छिणा‍-या किंवा येऊ इच्छिणा-या नागरिकांची माहिती भरण्याबाबत

जालना जिल्ह्यातुन बाहेर जाऊ इच्छिणा‍-या किंवा येऊ इच्छिणा-या नागरिकांची माहिती भरण्याबाबत

अधिक वाचा ...

जिल्ह्यात पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र येण्यास संचारबंदी

जिल्ह्यात पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र येण्यास संचारबंदी

अधिक वाचा ...