बंद

महत्वाचे दुरध्वनी क्रमांक

राज्य सरकारचे कार्यालयीन फोन नंबर

कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा नं. घरचा नं.
जिल्हाधिकारी कार्यालय / प्रशासन
जिल्हाधिकारी 224700 225701 / फॅक्स – 225326
अपर जिल्‍हाधिकारी 225552 220214
निवासी उपजिल्‍हाधिकारी 225502 220662
जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी 225311 225727
उपजिल्‍हाधिकारी (निवडणूक) 225802
उपजिल्‍हाधिकारी (रो.ह.यो.) 224954 220139
उपजिल्‍हाधिकारी (सामान्‍य) 224400
उपजिल्‍हाधिकारी (पुनर्वसन) 225125
उपविभागीय दंडाधिकारी, जालना 220117 220015
उपविभागीय दंडाधिकारी, अंबड 02483-221026
उपविभागीय दंडाधिकारी, परतूर 02484-221001 02484-221073
उपविभागीय दंडाधिकारी, भोकरदन 02485-244600
तहसीलदार, जालना 02482-225275 02482-220951
तहसीलदार, बदनापूर 02482-261007
तहसीलदार, अंबड 02483-220026 02483-220003
तहसीलदार, घनसावंगी 02483-231021 02483-231024
तहसीलदार, भोकरदन 02485-244451 02485-244227
तहसीलदार, जाफ्राबाद 02485-222208
तहसीलदार, मंठा 02484-270035 02484-270021
तहसीलदार, परतूर 02484-221028 02484-221161
जिल्‍हा नियोजन अधिकारी 225606
सहाय्यक संचालक लघु बचत 220708
जिल्हा नियंत्रक कक्ष 223132 / 226477
पोलिस विभाग
पोलीस अधिक्षक, जालना 225601
अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक, जालना 224913 239924
पोलीस उपनिरीक्षक (गृह) 225602
उप विभागीय पोलीस अधिकारी, जालना 220671
पोलिस नियंत्रण कक्ष 100, 225100, 224833
जिल्हा विशेष शाखा 225586
स्थानिक गुन्हे शाखा 225272
पोलिस मुख्यालय 225587
पोलीस स्टेशन कदीम जालना 220852
पोलीस स्टेशन सदर बाजार 230400
तालुका पोलीस स्टेशन 220650
वाहतुक पोलीस निरीक्षक 233150 231587
एसआरपीएफ जालना 2
कमांडंट ग्रुप 3 230902 230903
प्राचार्य पोलिस प्रशिक्षण शाळा 230608 230507
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग 220252
होमगार्ड 224234
जिल्हा परिषद
मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जि प 225792 220165
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद 225589 220687
अपर मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी 225081
उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी(सा.प्र.) 225656 220170
उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी(पंचायत) 225672 220356
कृषी अधिकारी 224934
जिल्हा आरोग्य अधिकारी 225703 224308
कार्यकारी अभियंता पाणी पुरवठा 225412 225412
लघु सिंचन 225216 221821
कार्यकारी अभियंता Works 220576
शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) 225744 220819
शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) 226170
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,  जि. प. 225441 220014
पशुसंवर्धन अधिकारी 225916 221182
ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र 230236
प्रकल्प संचालक. डीआरडीए 220129 220409
गटविकास अधिकारी, जालना 220192
सर्व शिक्षा अभियान 235736
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
कार्यकारी अभियंता पीडब्लूडी -1 230143,232245 230628
कार्यकारी अभियंता पीडब्लूडी -२ 230512 230261
कार्यकारी अभियंता रस्ते प्रकल्प 230405
उप. अभियंता (विद्युत) 230642
लघु सिंचन
कार्यकारी अभियंता विभाग -1 220436 220665
कार्यकारी अभियंता स्थानिक क्षेत्र 225291
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
कार्यकारी अभियंता विभाग -1 224362 220237
उप अभियंता शहरी विभाग 225291
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 225219,225280
नगर परिषद
मुख्य अधिकारी 230432 225733
पीबीएक्स 230871-74
अध्यक्ष 231034
सेंट्रल नाका 230450
अग्निशामकदल 101, 230101
पंप हाउस मस्तगड 230890
इंदेवाडी पाण्याची टाकी 230203
सामान्य रूग्णालय
जिल्हा शल्य चिकित्सक 224381 224250
निवासी वैद्यकीय कार्यालय 224729
महिला आणि बाल रुग्णालय 232182 224865
अपघात विभाग 223451
जिल्हा न्यायालय
जिल्हा न्यायाधीश 225053 225052
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश -1 225512 221050
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश -2 225224 221051
जिल्हा शासकीय तारणहार 225850 234892
औद्योगिक न्यायालय 220763 220609
इतर महत्त्वाचे राज्य कार्यालये
जिल्हा  प्रौढ शिक्षण 225541
जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी 225724
जिल्हा रोजगार अधिकारी 225504
जिल्हा कामगार अधिकारी 230296 231329
जिल्हा मलेरिया ऑफिसर 230554
दारू बंदी कार्यालय 225478
सैनिक कल्याण अधिकारी 225201 अंबड 483598
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी 225172 230803
जिल्हा आरोग्य अधिकारी 225703
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी 225150 220676
जिल्हा नगर नियोजक 232278 220972
जिल्हा महिला व बाल कल्याण कार्यालय 224711 232981
जिल्हा कोषागार अधिकारी 223720
जिल्हा विपणन अधिकारी 230894
लोकल ऑडिट ऑडिटर 232767 235145
सामान्य व्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र 220957,220207
खादी गाव उद्योग केंद्र 220628
जिल्हा माहिती अधिकारी 225104
अधीक्षक कृषि अधिकारी 230513, 230910 230442
उप-विभागीय कृषी अधिकारी 230225
तालुका कृषी अधिकारी 230128
कृषी उत्पादन बाजार समिती 230107, 236727 225324
जिल्हा उपनिबंधक 224207
अतिरिक्त जिल्हा उपनिबंधक 230411 232084
एम.एस. कॉटन फेडरेशन 225008
एम.एस. वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन 231743
पशुसंवर्धन उपसंचालक 220106
अन्न व औषध सहाय्यक आयुक्त 230731 230732
वन विभाग 230355 239765
सामाजिक वनीकरण 230946 233979
ग्राहक मंच 225473
अधीक्षक भुमि अभिलेख 225684
उपअधीक्षक भुमि अभिलेख 225247
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित 224904
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 220839
महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ 230854
सह जिल्‍हा निबंधक वर्ग-१ ( निम्‍न श्रेणी ) 230559, 238405
राज्य उत्पादन 225478 242478
विक्री कर अधिकारी 230357, 230313
वजन आणि माप 230743
धर्मादाय आयुक्त 225761
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक जीएसडीए 225219, 225280 223275
जिल्हा व्यावसायिक अधिकारी 220857
सहाय्यक आरटीओ 220929
एमएसईबी
अधीक्षक 225854 234885
कार्यकारी अभियंता -1 230876 230503
कार्यकारी अभियंता -2 232416 237149
उप अभियंता शहर 237908
पॉवर हाऊस 230555
फ्यूज कॉल सेंटर शनि मंदिर 220848
132 केव्ही. सबस्टेशन 220719
488, फ्यूज कॉल 225015
एसएसआरटीसी
विभागीय नियंत्रक 220532, 222602 230960
डेपो 230497
एमईओ कार्यशाळा 220849
बस – स्थानक चौकशी 230301

केंद्र सरकारचे कार्यालयीन फोन नंबर

कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा नं. घरचा नं.
रेल्वे
चौकशी 230300
आरक्षण 233450
पोलिस स्टेशन 230842
सहाय्यक अभियंता 231350
आंतरराष्ट्रीय उपग्रह निरीक्षण पृथ्वी स्टेशन
आय.एस.एम.ई.एस. प्रमुख 225301 फॅक्स – 225300
बीएसएनएल
जिल्हा दूरसंचार व्यवस्थापक 232900 236200
जिल्हा दूरसंचार अभियंता 231400 231000
उपविभागीय अधिकारी -1 जालना 242400
उपविभागीय अधिकारी -2 230575, 239966
उप-विभागीय अधिकारी ग्रामीण 220499, 221786 233350
तक्रार 198, 231202
तक्रार एमआयडीसी एक्सचेंज 221786, 220499
तक्रार इलेक्ट्रॉनिक 230000
ट्रंक बुकिंग 180, 235285
कनिष्ठ अभियांता, जुना जालना 242400
बिल विभाग एओ 232300, 232699
इतर केंद्र सरकारी कार्यालये.
सेंट्रल जीएसटी व सेंट्रल एक्साईज, जालना विभाग 229910  फॅक्स – 229810
सामान्य पोस्ट ऑफिस 232925
दूरदर्शन केंद्र 225350
आयकर अधिकारी 225076, 225526
राष्ट्रीय सुचना व विज्ञान केंद्र 225754 225432

इतर महत्वाचे फोन नंबर

कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा नं. घरचा नं.
बँका
बँक ऑफ महाराष्ट्र नवीन जालना 233324
बँक ऑफ महाराष्ट्र जुना जालना 230404
एमएस सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक 231409, 234612, 232455 231108
डीसीसी बँक 231781, 230997
पीपल्स बँक सदर बाजार 237761-64, 237767
पीपल्स बँक आरपी रोड 237769
बँक ऑफ बडोदा 232087
स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद नवीन जलना 232504 232776
स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद जुना जलना 232865, 232168
युनायटेड वेस्टर्न बँक 232749
युनियन बँक ऑफ इंडिया 232404
स्टेट बँक ऑफ इंडिया 232625,230525
आंध्रा बँक 234104
बँक ऑफ इंडिया 232376
मूव्ही हॉल / टॉकीज
रत्नादिप 232123, 233612
नटराज 233868
राजमहाल 233287
राजमंदिर 238989
गॅस एजन्सीज
सीटी पारीख 230822
आनंद 230444, 234265
शांती 233422
रॉयल 233518
हॉटेल्स
मधुबन 232291, 232292
अंबर 233055, 233255
अमित 230311
बागडिया 243527
गॅलेक्सी 241297, 98, 99
फ्लोरा-इन 202224, 221224
पत्रकार / वृत्तपत्र कार्यालय
लोकमत 232610, 233245
सकाळ 237883, 236505
देवगिरी तरुण भारत 232780 233480
महाराष्ट्र टाइम्स 231765, 232473 233653
समाना 232572
नवभारत 233330
दुनियादारी 232593
आंदोलन 239181 231655
आणिबाणी 234423 233204
असांतोश 235453 232112
पार्श्वभूमी  231750, 234044
लोकपत्र 233330
सिटीझन 232519
संजवार्ता 232977
राहबार 235805
औरंगाबाद टाईम्स 233938
ओझा समाचार 231374
मनोहर पेपर एजन्सी 235705
रुग्णवाहिका
गणपती नेत्रालय 239001, 239002
विरेंद्र धोका 231192
देविदान मयूर 235614
भास्कर आंबेकर 230031
अॅड. संंजिव देशपांडे 220270
अॅड. तारिक 235392
रुग्णालये
सिव्हिल हॉस्पिटल 223451
दीपक हॉस्पिटल 240486/231674
मिशन हॉस्पिटल 230149 230481
गणपती नेत्रालय 239001,239002 230764
ओम हॉस्पिटल 230905
निरामय हॉस्पिटल 233100
काबरा आय हॉस्पिटल 238638
श्रीकृष्ण हॉस्पिटल आणि आयसीयू 238330
डॉ. अराध्ये 230371
डॉ. भारती 233409
डॉ. गोलेचा एसएस 230105
डॉ. उधान 234963
डॉ. गोयल 232929
डॉ. हितेश रायथठ्ठा 230320 232395
डॉ. करवा राजेंद्र 230004, 234004
डॉ. मणियार 230537
डॉ. मिसाळ 230622 232622
डॉ. सचदेव 230934/237904 234234
डॉ. झनवार दंतचिकित्सक 234018
डॉ.अंबेकर माधव 230118 234800
डॉ. अरुण जी. देषपांडे 230035
डॉ. धाणूरे पी. 234032
डॉ. गादिया डीबी 230496 233064
डॉ. हवालदार 233132
डॉ. हयातनगरकर 231456, 233454
डॉ. मिसाळ 230622 232622
डॉ. नेमाने 232262 221060
डॉ. प्रभु 225683
डॉ एस.एल.सुरवसे 225520
शासकीय रेस्ट हाउस
अंबड रोड – 488 224800
शिवाजी पुतळा 230797