बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा पुरवठा अधिकारी अन्नधान्य नियतन जुलै २०१८ 25/05/2018 पहा (4 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी साखर नियतन जुन, जुलै व ऑगस्ट 2018 19/05/2018 पहा (967 KB)
मंठा केरोसिन नियतन मे 2018 15/05/2018 पहा (312 KB)
मंठा अ‍न्नधान्य नियतन मे 2018 14/05/2018 पहा (1 MB)
मंठा साखर नियतन मे 2018 14/05/2018 पहा (271 KB)
घनसावंगी केरोसीन नियतन मे 2018 14/05/2018 पहा (556 KB)
जनगणना 13/03/2018 पहा (52 KB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समीक्षा २०१७ 13/03/2018 पहा (9 MB)
नागरीकांची सनद 13/03/2018 पहा (465 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसीन नियतन मे 2018 11/05/2018 पहा (554 KB)