बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे एप्रिल २०२४ 08/04/2024 पहा (896 KB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे मार्च २०२४ 08/04/2024 पहा (800 KB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे फेब्रुवारी २०२४ 08/04/2024 पहा (2 MB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे जानेवारी २०२४ 08/04/2024 पहा (886 KB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे डिसेम्बर २०२३ 08/04/2024 पहा (834 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) माहे मे २०२४ 02/04/2024 पहा (883 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु व तांदुळ नियतन(ग्रामिण) माहे मे २०२४ 02/04/2024 पहा (876 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) माहे मे २०२४ 02/04/2024 पहा (857 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु व तांदुळ नियतन(ग्रामिण) माहे मे २०२४ 02/04/2024 पहा (856 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) माहे एप्रिल २०२४ 06/03/2024 पहा (929 KB)