बंद

उपविभाग आणि विभाग

1 मे 1981 रोजी जालना जिल्‍हयाची निर्मीती झाली. जालना हे एकमेव उपविभाग होते. जालना शहर हे जिल्‍हयाचे मुख्‍यालय होते.

26 जानेवारी 1992 रोजी परतूर या उपविभागाची निर्मीती झाली.

15 ऑगस्ट 2013 रोजी अंबड व भोकरदन या दोन नवीन उपविभागांची निर्मीती झाली.

आजच्‍या परिस्‍थीतीमध्‍ये जालना जिल्‍हयामध्‍ये 4 उपविभाग आहेत.

खालील तक्‍त्‍यानुसार जिल्‍हयाची रचना दर्शविली आहे.

उपविभाग तहसील
जालना जालना, बदनापूर
परतूर परतूर, मंठा
अंबड अंबड, घनसावंगी
भोकरदन भोकरदन, जाफ्राबाद