बंद

कोणाचे कोण

जिल्हा वैयक्तिक यादी आणि मुख्य तपशील येथे दिसून येत आहे. पदनाम, संपर्काचा तपशील, वैयक्तिक क्रियाकलाप सारखी माहिती सारणी स्वरूपात प्रदर्शित केली जातात.

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हा प्रशासन

परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी फॅक्स
Rathod डॉ. विजय राठोड भा.प्र.से.जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारीcollector[dot]jalna[at]maharashtra[dot]gov[dot]inप्रशासकीय इमारत, सर्वे क्रमांक - 488, बायपास रोड, जालना02482-224700
वर्षा मीना श्रीमती वर्षा मीना भा.प्र.से.मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जि प जालनाceozp[dot]jalna[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हा परीषद, जालना02482-225792
अक्षय शिंदे डॉ. अक्षय शिंदे भा.पो.से.पोलीस अधिक्षक, जालनाsp[dot]jalna[at]mahapolice[dot]gov[dot]inएस. पी. कार्यालय, सर्वेक्षण क्रमांक - 488, बायपास रोड, जालना02482-225100
Pinate श्री अंकुश पिनाटेअप्पर जिल्‍हाधिकारीadcjalna1[at]gmail[dot]comप्रशासकीय इमारत, सर्वे क्रमांक - 488, बायपास रोड, जालना02482-225552
R D C श्री केशव नेटकेनिवासी उपजिल्‍हाधिकारीrdcjalna[at]gmail[dot]comप्रशासकीय इमारत, सर्वे क्रमांक - 488, बायपास रोड, जालना02482-225502
DSO श्रीमती रीना बसैयेजिल्‍हा पुरवठा अधिकारीdsojalna11[at]gmail[dot]comप्रशासकीय इमारत, सर्वे क्रमांक - 488, बायपास रोड, जालना.02482-225311
शर्मिला भोसले श्रीमती शर्मिला भोसलेउपजिल्‍हाधिकारी (सामान्‍य)प्रशासकीय इमारत, सर्वे क्रमांक - 488, बायपास रोड, जालना.02482-224400
Dy D E O श्री ज्ञानोबा बानापुरेउपजिल्हाधिकारी (निवडणुक)dydeojalna[at]gmail[dot]comप्रशासकीय इमारत, सर्वे क्रमांक - 488, बायपास रोड, जालना.02482-225802
Ganesh Nirhali श्री गणेश नि-हाळीभूसंपादन अधिकारी (ल.सिं.का.)प्रशासकीय इमारत, सर्वे क्रमांक - 488, बायपास रोड, जालना.
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री रविन्द्र परळीकरउपजिल्‍हाधिकारी (रो.ह.यो.)egsdycoll[dot]jln-mh[at]gov[dot]inप्रशासकीय इमारत, सर्वे क्रमांक - 488, बायपास रोड, जालना.02482-224954