बंद

कोरोना व्हायरस (nCoV19)

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय – https://www.mohfw.gov.in/

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग – https://arogya.maharashtra.gov.in

जालना जिल्‍हा करोना विषाणू बाबत अलगीकरण कक्ष (Isolation ward) बाबत माहिती

डॉ. ए. व्ही भोसले, जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक, जालना

डॉ.विवेक बाबुराव खतगावकर, जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी, जि.प. जालना ९७६४८६०४६८

प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांची यादी

राष्‍ट्रीय कॉल सेंटर संपर्क क्रमांक – ०११-२३९७८०४६

राज्‍यस्‍तरीय नियंत्रण कक्ष संपर्क क्रमांक – ०२० २६१२७३९४

टोल फ्री क्रमांक – 104

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय नियंत्रण कक्ष – ०२४८२ २२३१३२

नियंत्रण कक्ष हेल्पलाईन – १०७७