Close

Sh. Ramesh Mundload

Tahsil Office, Badnapur

Email : tahbadnapur[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar Badnapur
Phone : 02482-261007