बंद

जालना जिल्ह्यातील २०२१-२२ या वर्षाच्या वाळू घाटाच्या लिलाव करावयाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त ई-लिलाव( प्रथम फेरी) सुधरीत वेळापत्रक

जालना जिल्ह्यातील २०२१-२२ या वर्षाच्या वाळू घाटाच्या लिलाव करावयाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त ई-लिलाव( प्रथम फेरी) सुधरीत वेळापत्रक
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जालना जिल्ह्यातील २०२१-२२ या वर्षाच्या वाळू घाटाच्या लिलाव करावयाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त ई-लिलाव( प्रथम फेरी) सुधरीत वेळापत्रक

जालना जिल्ह्यातील २०२१-२२ या वर्षाच्या वाळू घाटाच्या लिलाव करावयाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त ई-लिलाव( प्रथम फेरी) सुधरीत वेळापत्रक

21/03/2022 05/04/2022 पहा (684 KB)