बंद

श्री प्रशांत पडघन (अति. पदभार)

Prashant

प्रशासकीय इमारत, सर्वे क्रमांक - 488, बायपास रोड, जालना.

ईमेल : miningofficejalna[at]gmail[dot]com
पदनाम : जिल्‍हा खनिकर्म अधिकारी