बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, २०१८

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मौ.कुंभारझरी, मौ.गोकुळवाडी, मौ.आरदखेडा, देऊळगांव ऊगले मौ.सावंगी, व मौ.नळविहीरा ता.जाफ्राबाद या ठिकाणी जप्त केलेल्या अवैध वाळुसाठयाचा लिलाव ई-टेंडरींग व ई-ऑक्शेन पध्दंतीने…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
केरोसीन दरपत्रक १८/०६/२०१८

प्रकाशित केले : 19/06/2018

केरोसीन दरपत्रक  १८/०६/२०१८

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत अनुसूचित जमातिचे रिक्त पदे भरती करणे बाबतची जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मा. जिल्हाधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक यांचे कक्षासाठी व अस्थापना शाखा करीता संगणक (लेनोवो, एचपी, सॅमसंग, एसर / इतर) , प्रिंटर (एचपी,…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदाची मुलाखत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची आदर्श आचार संहिता अमलात असल्यामुळे पुढील सुचनेपर्यंत स्थगीत करण्यात आली आहे.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

निवासी उपजिल्हाधिकारी, जालना यांचे कक्षासाठी फर्निचर कामे करण्याकरिता दरपत्रक मागविणे बाबत

तपशील पहा