बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, २०१८

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

सन २०१८- १९ या वर्षासाठी लिलाव करावयाच्या वाळुघाटाबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

स्वच्छ भारत मिशन, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अर्ज (EOI) आमंत्रित करण्यासाठी.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

लॅपटॉप खरेदीसाठी ई निविदा बाबत प्रसिद्धीपत्रक

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

घनसावंगी तालुक्‍यातील मौ.भादली व शिवनगांव शिवाराच्‍या बाजुस असलेल्‍या नदीपात्रालगत जप्‍त केलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाचा लिलाव ई-टेंडरींग व ई-ऑक्‍शन पध्‍दतीने करण्‍याबाबतचे जाहीर…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील पदांच्या भरतीची  पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत गट क मधील सरळसेवेचे रिक्त पदे भरण्यासाठी ची जाहिरात

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, जालना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

अंबड येथील विविध ठिकाणी जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाचे लिलावबाबत

तपशील पहा