बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस आणि बीएएमएस पदासाठी थेट मुलाखत दी. २१.०४.२०२१

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोव्हिड-१९ अंतर्गत प्रतिक्षा यादितुन कंत्राटी आरोग्य सेविका व कंत्राटी औषध निर्माता या पदांसाठी नियुक्ती आदेश

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोविड-१९ अंतर्गत आरोग्य सेविका यांची प्रतीक्षा यादीतून नियुक्ती आदेश

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोविड-१९ अंतर्गत औषध निर्माता यांची प्रतीक्षा यादीतून नियुक्ती आदेश

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोविड-१९ अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी एम बी बी एस आदेश तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी प्रतीक्षा यादीतून

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जालना जिल्हा अँटी कोरोना फोर्स मध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लिक करा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोविड-१९ अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी बी ए एम एस आदेश तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी प्रतीक्षा यादीतून

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

सन २०२१-२१ जालना जिल्ह्यातील लिलाव करावयाच्या वाळुघाटांच्या ‌ई-निविदा व ई-लिलाव पद्धतीची पाचवी फेरी सुचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोविड-१९ कार्यक्रम अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी आदेश तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी प्रतीक्षा यादीतून

तपशील पहा