बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

सामाजिक कार्यकर्ता पदासाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

समुपदेशक पदासाठी पात्र आणि पात्र नसलेल्या उमेदवारांची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

एन.एच.एम. च्या विविध कंत्राटी पदांच्या उमेदवारांना सूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जालना जिल्हा अँटी कोरोना फोर्स मध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लिक करा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

एनएचएमच्या अंतर्गत स्त्रीरोगतज्ज्ञ कंत्राटी पदाच्या पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

एनएचएमच्या अंतर्गत बालरोगतज्ज्ञ कंत्राटी पदाच्या पात्र उमेदवारांची यादी.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

एनएचएमच्या अंतर्गत रेडिओलॉजिस्ट कंत्राटी पदाच्या पात्र उमेदवारांची यादी.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

एनएचएमच्या अंतर्गत मानसशास्त्रज्ञ कंत्राटी पदाच्या पात्र उमेदवारांची यादी.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

एनएचएमच्या अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (एमबीबीएस) कंत्राटी पदाच्या पात्र उमेदवारांची यादी.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

एनएचएमच्या अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (आयुष) कंत्राटी पदाच्या पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी.

तपशील पहा