बंद

जिल्हा महिला रुग्नालय, जालना

गांधी चमन जालना - 431213

ईमेल : msdwh[dot]jalna[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02482-243190
वेबसाइट : https://arogya.maharashtra.gov.in/