बंद

रुग्णालये

दिपक हॉस्पिटल

टाऊन हॉल जालना - 431203

ईमेल : deepakhospitaljalna[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02482-240486
वेबसाइट दुवा : http://deepakhealthandwellness.com/

पंचशील रुग्णालय

पंचशील हॉस्पिटल बिल्डिंग, आर. पी. रोड, रहीमगंज, जालना - 431203

श्रेणी / प्रकार: खाजगी रुग्नालय

माऊली हॉस्पिटल

भोकरदन रोड, सकलेचा नगर, जालना - 431203

दूरध्वनी : 2482-223551

रुणवाल अ‍ॅक्सिडेंट क्लिनीक

305, प्रियदर्शिनी कॉलॉनी राजुरी कॉर्नर जवळ जालना - 431203.

ईमेल : runwalhospital[at]yahoo[dot]com
दूरध्वनी : 02482-232322
वेबसाइट दुवा : http://runwalhospital.vpweb.in/

श्रीकृष्ण हॉस्पिटल आणि आय सी यू

प्रियांका रेसिडेन्सी, मंठा चौफुली, जालना- जिंतूर रोड, जालना - 431203

दूरध्वनी : 02482-238330