बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोव्हीड १९- एएनएम, फार्मासिस्ट आणि डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटट या पदासाठी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची सुधारीत पात्र / अपात्र यादी.

कोव्हीड १९- एएनएम, फार्मासिस्ट आणि डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटट या पदासाठी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची सुधारीत पात्र / अपात्र यादी.

05/05/2020 10/05/2020 पहा (4 MB)
एमओ निवड यादी 02/04/2020 30/04/2020 पहा (346 KB)
कोव्हिड १९ – वैद्यकीय अधिकारी यांच्या निवडीचे आदेश.

कोव्हिड १९ – वैद्यकीय अधिकारी यांच्या निवडीचे आदेश.

08/04/2020 15/04/2020 पहा (3 MB)
कोव्हीड १९- एमपीडब्ल्यू, एएनएम, फार्मासिस्ट आणि डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटट या पदासाठी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची पात्र / अपात्र यादी.

कोव्हीड १९- एमपीडब्ल्यू, एएनएम, फार्मासिस्ट आणि डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटट या पदासाठी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची पात्र / अपात्र यादी.

11/04/2020 15/04/2020 पहा (8 MB)
समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदभरती अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी.

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदभरती अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी.

24/03/2020 10/04/2020 पहा (3 MB)
शुद्धिपत्रक 2 – कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजने अंतर्गत जालना जिल्ह्यातील आरोग्य  संस्थाना आवश्यक अतिरीक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे बाबत.

शुद्धिपत्रक 2 – कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजने अंतर्गत जालना जिल्ह्यातील आरोग्य  संस्थाना आवश्यक अतिरीक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे बाबत.

06/04/2020 10/04/2020 पहा (225 KB)
एनएचएम जालना यांनी प्रकाशित केलेल्या जाहिराती बाबत उमेदवारांना सूचना.

एनएचएम जालना यांनी प्रकाशित केलेल्या जाहिराती बाबत उमेदवारांना सूचना.

06/04/2020 10/04/2020 पहा (510 KB)
कोव्हीड-19 साठी अधिक कंत्राटी एचआर भरतीसाठी जीएनएम पदाच्या उमेदवारांची सुधारित यादी.

कोव्हीड-19 साठी अधिक कंत्राटी एचआर भरतीसाठी जीएनएम पदाच्या उमेदवारांची सुधारित यादी.

06/04/2020 10/04/2020 पहा (2 MB)
LHV  आणि HA या पदासाठी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची पात्र / अपात्र यादी.

LHV  आणि HA या पदासाठी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची पात्र / अपात्र यादी.

06/04/2020 10/04/2020 पहा (886 KB)
कोव्हीड-19 साठी अधिक कंत्राटी एचआर भरतीसाठी जीएनएम, एलएचव्ही आणि एचएच्या पदांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेेेेश

कोव्हीड-19 साठी अधिक कंत्राटी एचआर भरतीसाठी जीएनएम, एलएचव्ही आणि एचएच्या पदांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेेेेश

06/04/2020 10/04/2020 पहा (7 MB)