बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद, जालना अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद, जालना अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात दि. ०५/०१/२०२२
05/01/2022 13/01/2022 पहा (616 KB)
आयुष सेल अंतर्गत योग शिक्षकांच्या भरतीची अंतिम यादी आणि दिनांक 04.01.2022 रोजी मुलाखती बाबत सुचना.

आयुष सेल अंतर्गत योग शिक्षकांच्या भरतीची अंतिम यादी आणि दिनांक 04.01.2022 रोजी मुलाखती बाबत सुचना.

29/12/2021 03/01/2022 पहा (2 MB)
शालेय पोषण आहार योजने करीता जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (कंत्राटी) या पदाचे पद भरतीची जाहिरात

शालेय पोषण आहार योजने करीता जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (कंत्राटी) या पदाचे पद भरतीची जाहिरात

16/12/2021 30/12/2021 पहा (2 MB)
कृषी विभागांतर्गत संसाधन व्यक्ती यांचे सेवा विविक्षित कामांसाठी घेणेबाबत थेट मुलाखत

कृषी विभागांतर्गत संसाधन व्यक्ती यांचे सेवा विविक्षित कामांसाठी घेणेबाबत थेट मुलाखत

01/12/2021 07/12/2021 पहा (662 KB)
वैद्यकिय अधिकारी गट – अ कंत्राटी तत्वावर (तदर्थ) पदभरती निवड व प्रतिक्षा यादी

वैद्यकिय अधिकारी गट – अ कंत्राटी तत्वावर (तदर्थ) पदभरती निवड व प्रतिक्षा यादी

18/11/2021 30/11/2021 पहा (4 MB)
आर एन टी सी पी अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांसाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी
आर एन टी सी पी अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांसाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी
22/11/2021 26/11/2021 पहा (3 MB)
वैद्यकिय अधिकारी गट – अ कंत्राटी तत्वावर (तदर्थ) पदभरती (थेट मुलाखती)

वैद्यकिय अधिकारी गट – अ कंत्राटी तत्वावर (तदर्थ) पदभरती (थेट मुलाखती)

09/11/2021 16/11/2021 पहा (1 MB)
समुदाय देखभाल समन्वयक (सी सी सी) पदभरती
समुदाय देखभाल समन्वयक (सी सी सी) पदभरती
14/09/2021 29/09/2021 पहा (821 KB)
आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत गट-क मधील आरोग्य कर्मचारी यांची सरळसेवेची रिक्त पदे भरणे बाबत जाहिर प्रगटन व सुधारीत जाहिरात

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत गट-क मधील आरोग्य कर्मचारी यांची सरळसेवेची रिक्त पदे भरणे बाबत जाहिर प्रगटन व सुधारीत जाहिरात

25/08/2021 21/09/2021 पहा (9 MB)
आरोग्य विभाग जि.प,जालना सरळ सेवा भरती २०२१ जाहीर प्रगटन व सुधारीत जाहीरातीबाबत शुध्दीपञक 

आरोग्य विभाग जि.प,जालना सरळ सेवा भरती २०२१ जाहीर प्रगटन व सुधारीत जाहीरातीबाबत शुध्दीपञक

03/09/2021 21/09/2021 पहा (1 MB)