बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस आणि बीएएमएस पदासाठी थेट मुलाखत दी. २१.०४.२०२१

वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस आणि बीएएमएस पदासाठी थेट मुलाखत दी. २१.०४.२०२१

17/04/2021 21/04/2021 पहा (818 KB)
कोव्हिड-१९ अंतर्गत प्रतिक्षा यादितुन कंत्राटी आरोग्य सेविका व कंत्राटी औषध निर्माता या पदांसाठी नियुक्ती आदेश

कोव्हिड-१९ अंतर्गत प्रतिक्षा यादितुन कंत्राटी आरोग्य सेविका व कंत्राटी औषध निर्माता या पदांसाठी नियुक्ती आदेश

16/04/2021 20/04/2021 पहा (211 KB)
कोविड-१९ अंतर्गत आरोग्य सेविका यांची प्रतीक्षा यादीतून नियुक्ती आदेश

कोविड-१९ अंतर्गत आरोग्य सेविका यांची प्रतीक्षा यादीतून नियुक्ती आदेश

16/04/2021 20/04/2021 पहा (3 MB)
कोविड-१९ अंतर्गत औषध निर्माता यांची प्रतीक्षा यादीतून नियुक्ती आदेश

कोविड-१९ अंतर्गत औषध निर्माता यांची प्रतीक्षा यादीतून नियुक्ती आदेश

16/04/2021 20/04/2021 पहा (2 MB)
कोविड-१९ अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी एम बी बी एस आदेश तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी प्रतीक्षा यादीतून

कोविड-१९ अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी एम बी बी एस आदेश तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी प्रतीक्षा यादीतून

14/04/2021 20/04/2021 पहा (2 MB)
कोविड-१९ अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी बी ए एम एस आदेश तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी प्रतीक्षा यादीतून

कोविड-१९ अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी बी ए एम एस आदेश तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी प्रतीक्षा यादीतून

14/04/2021 20/04/2021 पहा (1 MB)
संग्रहित