बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अनु.जमाती विशेष भरती मोहीम अंतर्गत कनिष्ट सहाय्यक, परीचर, आरोग्य सेवक(पुरुष)व प्राथमिक शिक्षण सेवक यांची निवळ यादी

अनु.जमाती विशेष भरती मोहीम अंतर्गत कनिष्ट सहाय्यक, परीचर, आरोग्य सेवक(पुरुष)व प्राथमिक शिक्षण सेवक यांची निवळ यादी.

22/01/2020 02/02/2020 पहा (343 KB)
दि.३१/०१/२०२० रोजी प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदासाठी होणा-या लेखी परिक्षेस पात्र उमेदवारांची प्रवेशपत्रे

दि.३१/०१/२०२० रोजी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदासाठी होणा-या लेखी परिक्षेस पात्र उमेदवारांची प्रवेशपत्रे

22/01/2020 01/02/2020 पहा (8 MB)
दि.१९/०१/२०२० रोजी प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदासाठी होणार्या लेखी परिक्षेस पात्र उमेदवारांची प्रवेशपत्रे

दि.१९/०१/२०२० रोजी प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदासाठी होणार्या लेखी परिक्षेस पात्र उमेदवारांची प्रवेशपत्रे

09/01/2020 01/03/2020 पहा (6 MB)
दि.१९/०१/२०२० रोजी रसायनी पदासाठी होणार्या लेखी परिक्षेस पात्र उमेदवारांची प्रवेशपत्रे

दि.१९/०१/२०२० रोजी रसायनी पदासाठी होणार्या लेखी परिक्षेस पात्र उमेदवारांची प्रवेशपत्रे

09/01/2020 01/03/2020 पहा (7 MB)
उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी पदभरती प्रक्रीया २०१९ मधील पात्र/अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी पदभरती प्रक्रीया २०१९ मधील पात्र/अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

08/01/2020 01/03/2020 पहा (2 MB)
भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१९ – शुद्धिपत्रक

भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१९ – शुद्धिपत्रक

12/12/2019 01/03/2020 पहा (318 KB)
भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१९

भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१९

06/12/2019 01/03/2020 पहा (1 MB)
संग्रहित