बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजने अंतर्गत जालना जिल्ह्यातील आरोग्य  संस्थाना आवश्यक अतिरीक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे करिता थेट मुलाखतीची जाहिरात.

कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजने अंतर्गत जालना जिल्ह्यातील आरोग्य  संस्थाना आवश्यक अतिरीक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे करिता थेट मुलाखतीची जाहिरात.

28/03/2020 07/04/2020 पहा (301 KB)
कोव्हीड हॉस्पिट, जिल्हा रुग्नालय जालना येथील डॉक्टर्स, विशेषज्ञ,स्टाफ नर्स यांची दि. ३१/०३/२०२० रोजी थेट मुलाखतीने नियुक्ती देणे बाबत.

कोव्हीड हॉस्पिट, जिल्हा रुग्नालय जालना येथील डॉक्टर्स, विशेषज्ञ,स्टाफ नर्स यांची दि. ३१/०३/२०२० रोजी थेट मुलाखतीने नियुक्ती देणे बाबत.

28/03/2020 05/04/2020 पहा (3 MB)
समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदभरती अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी.

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदभरती अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी.

24/03/2020 10/04/2020 पहा (3 MB)
उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, जालना कंत्राटी भरती -२०१९, अणुजैविक, रसायनी, प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि डेटा एंट्री ऑपरेटर या पदासाठी गुणवत्तेनुसार निवड व प्रतिक्षा यादी

उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, जालना कंत्राटी भरती -२०१९, अणुजैविक, रसायनी, प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि डेटा एंट्री ऑपरेटर या पदासाठी गुणवत्तेनुसार निवड व प्रतिक्षा यादी. मुलाखत दिनांक २७ व २८/०२/२०२०

09/03/2020 08/04/2020 पहा (987 KB)
उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, जालना कंत्राटी भरती -२०१९, अणुजैविक, रसायनी, प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि डेटा एंट्री ऑपरेटर या पदासाठी मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी. 

उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, जालना कंत्राटी भरती -२०१९, अणुजैविक, रसायनी, प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि डेटा एंट्री ऑपरेटर या पदासाठी मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी.

13/02/2020 31/03/2020 पहा (10 MB)
उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, जालना कंत्राटी पदभरती -२०१९, डेटा एंट्री ऑपरेटर पदासाठी कौशल्य चाचणी परिक्षेस गुणानुक्रमे उमेदवारांची यादी

उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, जालना कंत्राटी पदभरती -२०१९, डेटा एंट्री ऑपरेटर पदासाठी कौशल्य चाचणी परिक्षेस गुणानुक्रमे उमेदवारांची यादी.

13/02/2020 31/03/2020 पहा (567 KB)
उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी पदभरती प्रक्रीया २०१९ लेखी परिक्षेत प्राप्त गुणानुक्रमे सर्वसाधारण यादी

उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी पदभरती प्रक्रीया २०१९ रसायनी व प्रयोगशाळा सहाय्यक पदासाठी उमेदवारांची लेखी परिक्षेत प्राप्त गुणानुक्रमे सर्वसाधारण यादी

03/02/2020 31/03/2020 पहा (1 MB)
संग्रहित