बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
उमेदवारांसाठी सुचना दि. २३/०६/२०२२ रोजीच्या १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वै.अ.(एमबीबीएस) स्टाफ नर्स (महिला व पुरुष) लॅब टेक्निशियन व एम पी ड्ब्ल्यु (पु) या जाहिरातींच्या अनुषंगाने उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी

उमेदवारांसाठी सुचना दि. २३/०६/२०२२ रोजीच्या १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वै.अ.(एमबीबीएस) स्टाफ नर्स (महिला व पुरुष) लॅब टेक्निशियन व एम पी ड्ब्ल्यु (पु) या जाहिरातींच्या अनुषंगाने उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी

30/09/2022 07/10/2022 पहा (7 MB)
संग्रहित