बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तलाठी पदभरती–२०१९ -तात्पुरत्या स्वरुपाची निवड/प्रतिक्षा सुची

तलाठी पदभरती–२०१९ -तात्पुरत्या स्वरुपाची निवड/प्रतिक्षा सुची

13/12/2019 21/12/2019 पहा (2 MB)
भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१९ – शुद्धिपत्रक

भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१९ – शुद्धिपत्रक

12/12/2019 01/03/2020 पहा (318 KB)
भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१९

भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१९

06/12/2019 01/03/2020 पहा (1 MB)
संग्रहित