निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
लॅपटॉप खरेदीसाठी ई निविदा बाबत प्रसिद्धीपत्रक

लॅपटॉप खरेदीसाठी ई निविदा बाबत प्रसिद्धीपत्रक

29/11/2019 29/12/2019 पहा (512 KB)
मौजे पिरकल्याण येथील विविध ठिकाणी जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाचे लिलावबाबत शुद्धिपत्रक

मौजे पिरकल्याण येथील विविध ठिकाणी जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाचे लिलावबाबत शुद्धिपत्रक

27/11/2019 06/12/2019 पहा (418 KB)
मौजे पिरकल्याण येथील विविध ठिकाणी जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाचे लिलावबाबत

मौजे पिरकल्याण दर्गाशेजारील गावठाण जमिनीतील विविध ठिकाणी जप्त 537 ब्रास वाळू साठ्याचा लिलावा करणे बाबत

26/11/2019 06/12/2019 पहा (400 KB)
संग्रहित