बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सन २०२१-२१ जालना जिल्ह्यातील लिलाव करावयाच्या वाळुघाटांच्या ‌ई-निविदा व ई-लिलाव पद्धतीची पाचवी फेरी

सन २०२१-२१ जालना जिल्ह्यातील लिलाव करावयाच्या वाळुघाटांच्या ‌ई-निविदा व ई-लिलाव पद्धतीची पाचवी फेरी सुचना

12/04/2021 23/04/2021 पहा (914 KB)
संग्रहित