बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जालना जिल्ह्यातील 2021-22 या वर्षाच्या वाळू घाटाच्या लिलाव करावयाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त ई-निविदा आणि ई-लिलाव( पाचवी फेरी) शुद्धीपत्रक

जालना जिल्ह्यातील 2021-22 या वर्षाच्या वाळू घाटाच्या लिलाव करावयाच्या पर्यावरण अनुमती प्राप्त ई-निविदा आणि ई-लिलाव( पाचवी फेरी) शुद्धीपत्रक

10/05/2022 18/05/2022 पहा (354 KB)
जिल्हास्तरिय सेतु सोसायटी जालना या संस्थेचे सन २०२०-२०२१ व २०२१- २०२२ वर्षासाठी लेखापरिक्षण करणेसाठी दरपत्रक मागनिणे बाबत

जिल्हास्तरिय सेतु सोसायटी जालना या संस्थेचे सन २०२०-२०२१ व २०२१- २०२२ वर्षासाठी लेखापरिक्षण करणेसाठी दरपत्रक मागनिणे बाबत

10/05/2022 20/05/2022 पहा (714 KB)
जालना जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय संस्थांना द्रवनत्र वाहतुकीसाठी ऑन-लाइन निविदा मागवणे बाबत.

जालना जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय संस्थांना द्रवनत्र वाहतुकीसाठी ऑन-लाइन निविदा मागवणे बाबत.

05/05/2022 13/05/2022 पहा (4 MB)
संग्रहित