बंद

जमीन संपादनाची अधिसुचना

जमीन संपादनाची अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मंगरुळ उच्च पातळी बंधारा अंतर्गत मौ. मंगरुळ ता. घनसावंगी भु संपादनासाठी खरेदी पुर्व जाहिर सुचना

मंगरुळ उच्च पातळी बंधारा अंतर्गत मौ. मंगरुळ ता. घनसावंगी भु संपादनासाठी खरेदी पुर्व जाहिर सुचना

06/07/2021 20/07/2021 पहा (2 MB)
संग्रहित