बंद

जमीन संपादनाची अधिसुचना

जमीन संपादनाची अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौ. सावरखेडा गोंधन ता. जाफ्राबाद येथील पाझर तलाव क्र. ३ भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना ११(१) ची अधिसुचना

मौ. सावरखेडा गोंधन ता. जाफ्राबाद येथील पाझर तलाव  क्र.३ भुसंपादन प्रकरणामध्ये नमुना ११(१) ची अधिसुचना

 

13/05/2022 20/05/2022 पहा (2 MB)
उपविभागिय अधिकारी अंबड कलम १८ खालील प्रकरणांची एल ए आर ची यादी

उपविभागिय अधिकारी अंबड कलम १८ खालील प्रकरणांची एल ए आर ची यादी

12/05/2022 18/05/2022 पहा (528 KB)
राणी ऊंचेगाव ता. घनसावंगी येथील पाझर तलाव क्र. ३ भुसंपादनची अधिसुचना

राणी ऊंचेगाव ता. घनसावंगी येथील पाझर तलाव क्र. ३ भुसंपादनची अधिसुचना

 

10/05/2022 17/05/2022 पहा (1 MB)
संग्रहित