घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
केरोसीन दरपत्रक १६/०४/२०१९

केरोसीन दरपत्रक १६/०४/२०१९

16/04/2019 02/05/2019 डाउनलोड (911 KB)
स्थानिक सुट्ट्या

मा. जिल्हाधिकारी,जालना यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या.

01/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (677 KB)
विषेश घटक योजना – प्रशिक्षण

विषेश घटक योजना – प्रशिक्षण २०१७ -१८ करिता प्रस्तावीत लाभार्थ्यांची यादी

01/06/2018 31/05/2020 डाउनलोड (8 MB)
विषेश घटक योजना – शेळी गट

विषेश घटक योजना – शेळी गट सन २०१७-१८ निवड यादी.

01/06/2018 31/05/2020 डाउनलोड (2 MB)
विषेश घटक योजना – दुधाळ गट

विषेश घटक योजना – दुधाळ गट सन २०१७-१८ निवड यादी.

01/06/2018 31/05/2020 डाउनलोड (9 MB)
जनावरांना चरण्यासाठी राखीव असलेल्या जमिनीची तालुकानिहाय माहिती

जनावरांना चरण्यासाठी राखीव असलेल्या जमिनीची तालुकानिहाय माहिती

01/04/2018 30/04/2020 डाउनलोड (4 MB)
शासकीय जमीन वाटप यादी (उप-विभागीय अधिकारी जालना)

शासकीय जमीन वाटप यादी (उप-विभागीय अधिकारी जालना)

01/04/2018 30/04/2019 डाउनलोड (9 MB)
शासकीय जमीन वाटप यादी

शासकीय जमीन वाटप यादी

01/04/2018 30/04/2019 डाउनलोड (8 MB)
भोगवटादार वर्ग २ ( सिलींग व कुळ ची माहिती )

भोगवटादार वर्ग २ ( सिलींग व कुळ ची माहिती )

01/04/2018 30/04/2019 डाउनलोड (392 KB)
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१

01/01/2001 31/12/2021 डाउनलोड (436 KB)
संग्रहित