घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वगळण्यात आलेल्या मतदारांची यादी

वगळण्यात आलेल्या मतदारांची यादी

16/09/2019 30/09/2019 पहा (926 KB)
ई हक्क आज्ञावलीसाठी प्रेसनोट (पीडीएफ – सार्वजनिक डेटा एंट्री)

ई हक्क आज्ञावलीसाठी प्रेसनोट (पीडीएफ – सार्वजनिक डेटा एंट्री)

05/08/2019 05/10/2019 पहा (3 MB)
स्थानिक सुट्ट्या

मा. जिल्हाधिकारी,जालना यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या.

01/01/2019 31/12/2019 पहा (677 KB)
विषेश घटक योजना – प्रशिक्षण

विषेश घटक योजना – प्रशिक्षण २०१७ -१८ करिता प्रस्तावीत लाभार्थ्यांची यादी

01/06/2018 31/05/2020 पहा (8 MB)
विषेश घटक योजना – शेळी गट

विषेश घटक योजना – शेळी गट सन २०१७-१८ निवड यादी.

01/06/2018 31/05/2020 पहा (2 MB)
विषेश घटक योजना – दुधाळ गट

विषेश घटक योजना – दुधाळ गट सन २०१७-१८ निवड यादी.

01/06/2018 31/05/2020 पहा (9 MB)
जनावरांना चरण्यासाठी राखीव असलेल्या जमिनीची तालुकानिहाय माहिती

जनावरांना चरण्यासाठी राखीव असलेल्या जमिनीची तालुकानिहाय माहिती

01/04/2018 30/04/2020 पहा (4 MB)
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१

01/01/2001 31/12/2021 पहा (436 KB)
संग्रहित