बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा परिषद आस्थापने वरील अनुकंपा तत्वावर नोकरीसाठी प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची दि ३० डिसेंबर २०२२ रोजीची प्रतीक्षा सूची 

जिल्हा परिषद आस्थापने वरील अनुकंपा तत्वावर नोकरीसाठी प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची दि ३० डिसेंबर २०२२ रोजीची प्रतीक्षा सूची

03/01/2023 31/03/2023 पहा (6 MB)
दिनांक १ जानेवारी २०२३ पासून राष्‍ट्रीय अन्‍न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत अन्‍नधान्‍य मोफत वितरीत करण्‍याचा निर्णय कळविणे बाबत.

दिनांक १ जानेवारी २०२३ पासून राष्‍ट्रीय अन्‍न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत अन्‍नधान्‍य मोफत वितरीत करण्‍याचा निर्णय कळविणे बाबत.

30/12/2022 31/01/2023 पहा (592 KB)
स्थानिक सुट्ट्या

मा. जिल्हाधिकारी,जालना यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या

01/01/2023 31/12/2023 पहा (404 KB)
महराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६चे कलम ४२-ब अन्वये द्यावयाचा सनदेचा तपशील

महराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६चे कलम ४२-ब अन्वये द्यावयाचा सनदेचा तपशील

10/11/2022 31/05/2023 पहा (1 MB)
महराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६चे कलम ४२-क अन्वये द्यावयाचा सनदेचा तपशील

महराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६चे कलम ४२-क अन्वये द्यावयाचा सनदेचा तपशील

10/11/2022 31/05/2023 पहा (2 MB)
संग्रहित