बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जालना जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालये व नोंदणीकृत वैद्यकीय चिकित्सकांकडून दैनंंदिन अहवाल

जालना जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालये व नोंदणीकृत वैद्यकीय चिकित्सकांकडून दैनंंदिन अहवाल.

फोर्म साठी येथे क्लिक करा

08/04/2020 30/06/2020 पहा (793 KB)
स्थानिक सुट्ट्या

मा. जिल्हाधिकारी,जालना यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या.

01/01/2020 31/12/2020 पहा (630 KB)
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१

01/01/2001 31/12/2021 पहा (436 KB)
संग्रहित