घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षा सुची

जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षा सुची

19/06/2019 03/07/2019 डाउनलोड (434 KB)
केरोसीन दरपत्रक १६/०६/२०१९

केरोसीन दरपत्रक १६/०६/२०१९

17/06/2019 30/06/2019 डाउनलोड (962 KB)
स्थानिक सुट्ट्या

मा. जिल्हाधिकारी,जालना यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या.

01/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (677 KB)
विषेश घटक योजना – प्रशिक्षण

विषेश घटक योजना – प्रशिक्षण २०१७ -१८ करिता प्रस्तावीत लाभार्थ्यांची यादी

01/06/2018 31/05/2020 डाउनलोड (8 MB)
विषेश घटक योजना – शेळी गट

विषेश घटक योजना – शेळी गट सन २०१७-१८ निवड यादी.

01/06/2018 31/05/2020 डाउनलोड (2 MB)
विषेश घटक योजना – दुधाळ गट

विषेश घटक योजना – दुधाळ गट सन २०१७-१८ निवड यादी.

01/06/2018 31/05/2020 डाउनलोड (9 MB)
जनावरांना चरण्यासाठी राखीव असलेल्या जमिनीची तालुकानिहाय माहिती

जनावरांना चरण्यासाठी राखीव असलेल्या जमिनीची तालुकानिहाय माहिती

01/04/2018 30/04/2020 डाउनलोड (4 MB)
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१

01/01/2001 31/12/2021 डाउनलोड (436 KB)
संग्रहित