बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोवीड-१९ आजाराने मयत झालेल्‍यांच्‍या वारसांना सानुग्रह अनुदान देणे बाबत प्रेसनोट

कोवीड-१९ आजाराने मयत झालेल्‍यांच्‍या वारसांना सानुग्रह अनुदान देणे बाबत प्रेसनोट

14/10/2021 31/10/2021 पहा (444 KB)
मुदतीत निवडणुक खर्च सादर न करणार्या उमेदवारांना निरर्ह करणे बाबत तालुका जाफ्राबाद

मुदतीत निवडणुक खर्च सादर न करणार्या उमेदवारांना निरर्ह करणे बाबत तालुका जाफ्राबाद

07/10/2021 31/10/2021 पहा (280 KB)
स्थानिक सुट्ट्या

मा. जिल्हाधिकारी,जालना यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या

01/01/2021 31/12/2021 पहा (205 KB)
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१

01/01/2001 31/12/2021 पहा (436 KB)
संग्रहित