बंद

सन २०२१-२१ जालना जिल्ह्यातील लिलाव करावयाच्या वाळुघाटांच्या ‌ई-निविदा व ई-लिलाव पद्धतीची चतुर्थ फेरी सुचना

सन २०२१-२१ जालना जिल्ह्यातील लिलाव करावयाच्या वाळुघाटांच्या ‌ई-निविदा व ई-लिलाव पद्धतीची चतुर्थ फेरी सुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सन २०२१-२१ जालना जिल्ह्यातील लिलाव करावयाच्या वाळुघाटांच्या ‌ई-निविदा व ई-लिलाव पद्धतीची चतुर्थ फेरी सुचना

सन २०२१-२१ जालना जिल्ह्यातील लिलाव करावयाच्या वाळुघाटांच्या ‌ई-निविदा व ई-लिलाव पद्धतीची चतुर्थ फेरी सुचना

30/03/2021 08/04/2021 पहा (6 MB)