बंद

सन २०२१-२१ जालना जिल्ह्यातील लिलाव करावयाच्या दुस-या टप्प्यातील वाळुघाटांच्या ‌ई-निविदा व ई-लिलाव पद्धतीची द्वितीय फेरी

सन २०२१-२१ जालना जिल्ह्यातील लिलाव करावयाच्या दुस-या टप्प्यातील वाळुघाटांच्या ‌ई-निविदा व ई-लिलाव पद्धतीची द्वितीय फेरी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सन २०२१-२१ जालना जिल्ह्यातील लिलाव करावयाच्या दुस-या टप्प्यातील वाळुघाटांच्या ‌ई-निविदा व ई-लिलाव पद्धतीची द्वितीय फेरी

सन २०२१-२१ जालना जिल्ह्यातील लिलाव करावयाच्या दुस-या टप्प्यातील वाळुघाटांच्या ‌ई-निविदा व ई-लिलाव पद्धतीची द्वितीय फेरी

10/05/2021 18/05/2021 पहा (2 MB)