बंद

संयुक्‍त वाळुघाटाच्‍या लिलावाबाबतचे जाहीर प्रगटन (तृतीय फेरी)

संयुक्‍त वाळुघाटाच्‍या लिलावाबाबतचे जाहीर प्रगटन (तृतीय फेरी)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
संयुक्‍त वाळुघाटाच्‍या लिलावाबाबतचे जाहीर प्रगटन (तृतीय फेरी)

जालना जिल्‍हयातील लिलाव करावयाच्‍या 17 जिल्‍हास्‍तरीय व 06 संयुक्‍त वाळुघाटाबाबतची तृतीय फेरी ई-निविदा व ई-लिलाव सुचना.

02/05/2018 16/05/2018 पहा (450 KB)