बंद

संयुक्‍त वाळुघाटाच्‍या लिलावाबाबतचे जाहीर प्रगटन

संयुक्‍त वाळुघाटाच्‍या लिलावाबाबतचे जाहीर प्रगटन
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
संयुक्‍त वाळुघाटाच्‍या लिलावाबाबतचे जाहीर प्रगटन

सन 2017-18 (दि.30.09.2018 अखेरच्‍या मुदतीकरिता) जालना जिल्‍हयातील लिलाव करावयाच्‍या 18 जिल्‍हास्‍तरीय व 07 संयुक्‍त वाळुघाटाबाबतची द्वितीय फेरी ई-निविदा व ई-लिलाव सुचना.

16/04/2018 26/04/2018 पहा (1,001 KB)