बंद

वेतन समायोजनास मान्यता देण्यास आक्षेप कळविणे बाबत

वेतन समायोजनास मान्यता देण्यास आक्षेप कळविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वेतन समायोजनास मान्यता देण्यास आक्षेप कळविणे बाबत

PIP सन २०२०-२१ मध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्याकरिता वेतन सुसूत्रीकरण प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे त्याकरिता कोणाचे आक्षेप किंवा हरकती असल्यास लेखी कळवावे

23/03/2021 25/03/2021 पहा (1 MB)