बंद

मौ.भादली व शिवनगांव ता.घनसावंगी येथे जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाचे लिलावबाबत. (तीसरी वेळ)

मौ.भादली व शिवनगांव ता.घनसावंगी येथे जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाचे लिलावबाबत. (तीसरी वेळ)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौ.भादली व शिवनगांव ता.घनसावंगी येथे जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाचे लिलावबाबत. (तीसरी वेळ)

घनसावंगी तालुक्‍यातील मौ.भादली व शिवनगांव शिवाराच्‍या बाजुस असलेल्‍या नदीपात्रालगत जप्‍त केलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाचा लिलाव ई-टेंडरींग व ई-ऑक्‍शन पध्‍दतीने करण्‍याबाबतचे जाहीर प्रगटन. (तीसरी वेळ)

06/12/2018 15/12/2018 पहा (493 KB)