बंद

मुदतीत निवडणुक खर्च सादर न करणार्या उमेदवारांना निरर्ह करणे बाबत तालुका जाफ्राबाद

मुदतीत निवडणुक खर्च सादर न करणार्या उमेदवारांना निरर्ह करणे बाबत तालुका जाफ्राबाद
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मुदतीत निवडणुक खर्च सादर न करणार्या उमेदवारांना निरर्ह करणे बाबत तालुका जाफ्राबाद

मुदतीत निवडणुक खर्च सादर न करणार्या उमेदवारांना निरर्ह करणे बाबत तालुका जाफ्राबाद

07/10/2021 31/10/2021 पहा (280 KB)