बंद

दि.३१/०१/२०२० रोजी प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदासाठी होणा-या लेखी परिक्षेस पात्र उमेदवारांची प्रवेशपत्रे

दि.३१/०१/२०२० रोजी प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदासाठी होणा-या लेखी परिक्षेस पात्र उमेदवारांची प्रवेशपत्रे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दि.३१/०१/२०२० रोजी प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदासाठी होणा-या लेखी परिक्षेस पात्र उमेदवारांची प्रवेशपत्रे

दि.३१/०१/२०२० रोजी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदासाठी होणा-या लेखी परिक्षेस पात्र उमेदवारांची प्रवेशपत्रे

22/01/2020 01/02/2020 पहा (8 MB)