बंद

दिनांक १ जानेवारी २०२३ पासून राष्‍ट्रीय अन्‍न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत अन्‍नधान्‍य मोफत वितरीत करण्‍याचा निर्णय कळविणे बाबत.

दिनांक १ जानेवारी २०२३ पासून राष्‍ट्रीय अन्‍न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत अन्‍नधान्‍य मोफत वितरीत करण्‍याचा निर्णय कळविणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दिनांक १ जानेवारी २०२३ पासून राष्‍ट्रीय अन्‍न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत अन्‍नधान्‍य मोफत वितरीत करण्‍याचा निर्णय कळविणे बाबत.

दिनांक १ जानेवारी २०२३ पासून राष्‍ट्रीय अन्‍न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत अन्‍नधान्‍य मोफत वितरीत करण्‍याचा निर्णय कळविणे बाबत.

30/12/2022 31/01/2023 पहा (592 KB)